Sveikinimai - Įvairūs

Kas tikras vyras?
Juk tai tas,
Kurs švenčia vyriškai datas
Ištikimų draugų būry
Ir savo amžiaus vidury
Garsėja darbo karjera,
Patirtimi, alga gera.
Ir tostą šito vyro garbei
Su meile taria bendradarbiai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-tikras-vyrasa-juk-tai.html

Geruoju už blogą,
Bloguoju už gerą.
Taip švenčiame taiką,
Taip einam į karą...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/geruoju-uz-bloga-bloguoju.html

O aš su Tavim, pupuliuk, tik geruoju
Ir Tavo pavargusiais nervais negroju...
Kadaise juk buvom kaip šuo su kate.
Ant kelių klaupiuos su jaunystės kalte...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-as-su-tavim-pupuliuk-ti.html

Sėdime, kol turim viltį,
Kad dar žada mums įpilti.
O jei nieko neįpils,
Tai kompanija pakils.
Mums dar trūksta lig dainos
Bent mažytės sklidinos.
Traukite namo visi,
Nes jau einate skersi!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sedime-kol-turim-vilti-ka.html

Pasivaišinome vynu
Ir pridainavom tiek dainų.
Kokia kompanija smagi,
Kada iš vieno du regi!

Jei du - toliau jokių kalbų.
Keliaukite namo abu!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasivaisinome-vynuir-prid.html

Vis tiek sulauksim tunelio gale šviesos.
Girdėjot, kad už grabą kompensuos?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vis-tiek-sulauksim-tuneli.html

UŽ TEISYBĘ
Kartą kregždutė su savo mažyliais gelbėjosi nuo grobuonių ir atsidūrė prie gilaus kalnų tarpeklio. Pirmoji mažylė ėmė maldauti kregždutės:
Mamyte, pernešk mane ir aš visada tave mylėsiu.
Netikiu, atsakė kregždutė. Jeigu taip kalbi, vadinasi, niekada manęs nemylėjai.
Ir vadovaudamasi žiauriais giminės išgyvenimo įstatymais, numetė mažylę j tarpeklį.
Mamuliuk, pernešk mane ir aš tave kada nors išgelbėsiu, tarė antroji kregždutės mažylė.
Netikiu, vėl pakartojo kregždutė ir paklusdama tiems patiems žiauriems giminės išlikimo dėsniams ir šią mažylę numetė į prarają.
Tada trečioji mažylė tarė:
Mamyte, išgelbėk mane, ir aš, kai užaugsiu ir išmoksiu skraidyti, taip pat gelbėsiu savo vaikus.
O tu kalbi tiesą, pasakė kregždutė ir paklusdama žiauriems giminės išlikimo dėsniams, išgelbėjo mažylę.
Tad pakelkime taurę už teisybę ir tiesą, kokia karti ji bebūtų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-teisybekarta-kregzdute.html


Kad pinigai būtų apyvartoje
Vienas žmogus netikėtai uždirbo daug pinigų. Argi taip negali atsitikti? Bet ar dėl nežinojimo, ką su tais pinigais daryti, ar dėl kitų priežasčių jis tuos pinigus iškeitė į aukso gabalą, užkasė jį į žemę ir kasdien ateidavo pažiūrėti ton vieton. Tas dažnas žmogaus viešnages ir parymojimus prie užkasto aukso pastebėjo kaimynas. Sulaukęs nakties, jis tą aukso gabalą iškasė, pasiėmė, o jo vietoje paliko paprasčiausią akmenį.
Kitą dieną įprastu laiku aukso šeimininkas vel atėjo prie savo lobio. Jis iškart pastebjo, kad žemė šioje vietoje šviežiai perkasta. Drebančiomis rankomis atkasė slėptuvę ir... aukso vietoje rado paprasčiausią akmenį. Žmogus suklupo ir ėmė graudžiai verkti. Tai pamatęs kaimynasvagis prisiartino prie žmogaus ir paklausė, ko jis verkiąs. Žmogus paaiškino, jog čia paslėpęs aukso luitą, o dabar jo vietoje radęs tik paprasčiausią akmenį. Tada kaimynasvagis tarė:
Ko gi tau verkti? Ar tau ne tas pats, kas žemėje guli: auksas ar akmuo, jeigu tu nieko nesiruoši daryti su užkastu lobiu?
Pakelkime taurę už tai, kad savo turtus neslėptume žemėje, o vartotume savo, savo artimųjų ir bičiulių labui!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-pinigai-butu-apyvarto.html

Už gerą elgesį
Kartą miške prie eglės susėdo du bičiuliai. Atsikimšo butelį naminės ir geria viens į kito sveikatą. Tik su užkanda blogai ne taip, kaip šiandien prie šito stalo. Staiga jie pastebi, kad medžio viršūnėje tupi varna ir snape laiko sūrio gabalą. Bičiuliai mąsto, kaip tą sūrį išvilioti.
Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia vienas.
Ne, atsako varna. Sūris iškrenta sugėrovams tiesiai į rankas. Bičiuliai geria toliau, o varnos snape jau dešros gabalas.
Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia sugėrovai. Varna dabar jau gudri tyli.
Varna, varna, ar su mumis išgersi?
Išgersiu, kvarkteli varna ir... dešrigalis vėl nusileidžia ant sugėrovų rankų.
Po kurio laiko vyrams vėl norisi užkąsti. O varnos snape jau pyrago gabalas.
Varna, varna, ar turi stiklinę? Varna tyli.
Varna, varna, ar su mumis išgersi? Varna tyli.
Tada vienas vyriškių sako kitam:
Palik tu ją ramybėje, ar nematai, kad varna girta?
O ar tu man įpylei? rūsčiai sušunka varna ir... pyragas nusileidžia žemyn.
Tad siūlau tostą už tai, kad visuomet laikytumėmės gero elgesio taisyklių!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-gera-elgesikarta-miske.html

Už vaikus
Kartą vienas imtynių sporto meistras garsėjo savo pergalėmis. Kai nenutrūkstamas pergalių srautas ėmė įkyrėti, meistras dvikovai iškvietė dešimt žmonių. Jie juokėsi ir šaukė:
Mes tave nugalėsime, meistre!
Bet ir vėl nugalėjo meistras. Tada jį dvikovai iškvietė iškart dvi dešimtys žmonių:
Mes vis dėlto įveiksime tave, meistre! Bet ir šį kartą triumfavo meistras.
Tuomet dvikovon su meistru stojo išsyk pusšimtis žmonių. Jie džiūgavo ir juokėsi: dabar mes tave sutriuškinsim, meistre.
Deja, ir vėl jie pralaimėjo. Žmonės, įsitikinę neįveikiama meistro jėga, nuščiuvo. Tuomet iš minios išėjo berniukas ir ryžtingai tarė;
Ar galiu su tavim pakovoti?
Dabar žmonės juokėsi iš berniuko. Bet juokėsi per anksti. Šį kartą meistras... pralaimėjo.
Pamatęs nustebusius žmonių žvilgsnius, meistras tarė:
Man tas pats, o berniukui buvo malonu...
Tad skelbiu tostą už tai, kad vaikams niekuomet nepagailėtume malonių akimirkų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-vaikuskarta-vienas-imt.html