Sveikinimai - Įvairūs

Nebūkime asilais
Ėjo per dykumą asilas. Ėjo vieną savaitę, antrą, trečią... Karštis kepinte kepino. Ir štai asilas mato: stovi dvi bačkos: vienoje - vanduo, kitoje - vynas. Ir kaip jūs manote, ką emė gerti asilas? Žinoma, vandenį!
Tad nebūkime asilais ir išgerkime vyno!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebukime-asilaisejo-per-d.html

Už rūpestingus vyrus
Prie lango stovi vyras ir su žmona šnekučiuojasi.
- Tik pažiūrėk, - sako žmona, - antai koks rūpestingas vyras - skalbinius nuo virvės surenka!
- Gal ir rūpestingas, o skalbiniai, kuriuos jis surenka, tarp kitko, yra mūsų!
Tad pakelkime taurę už rūpestingus vyrus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-rupestingus-vyrusprie-.html

Už gyvenimą - pasaką
Ar žinote, kuo būtis skiriasi nuo pasakos?
Pasaka - kai jaunikaitis veda varlę, bet ji po to pasirodo besanti karalaitė. Na o būtis - kada viskas atvirkščiai.
Tad pakelkime taurę už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-gyvenima-pasakaar-zino.html

Skelbiu tostą už vyrus!
Bet ne už viengungius - jie mūsų niekad neves. Ir ne už išsiskyrusius — jie buvo blogi vyrai. O pakelkime taurę už vedusius vyrus — jie myli savo žmonas ir nepamiršta mūsų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/skelbiu-tosta-uz-vyrus-be.html

Už tikruosius džentelmenus
Kelyje susidūrė Jono ir Petro mašinos. Abu vairuotojai - džentelmenai, tad abu ėmė draugiškai aiškintis avarijos situaciją. Demonstruodamas savo džentelmeniškumą. Jonas ištraukia iš kišenės nedidelį konjako buteliuką ir draugiškai atkiša Petrui. Sis trukteli keletą gurkšnių ir grąžina buteliuką Jonui, kuris vėl įsideda jį į kišenę.
- O kodėl tu pats neparagavai? - nustebęs klausia Petras.
- O aš išgersiu tuomet, kai su mumis išsiaiškins policijos inspektoriai...
Tad pakelkime taurę už tikruosius džentelmenus, kurie su kitais žmonėmis dalinasi ne tik nesėkmėmis, bet ir draugiškai dalinasi gurkšniu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-tikruosius-dzentelmenu.html

Už išradingus vairuotojus
- Kodėl nesustojote, kai aš jums sušukau, — sako kelių policijos inspektorius vairuotojui.
- O aš pamaniau, kad jūs man sakote „Laba diena, ponas mere!"...
- Taip, taip, ponas mere, - pasimetęs inspektorius bando prisigerinti. - Aš tiesiog norėjau perspėti, jog priekyje slidoka ir verčiau sumažinti greitį...
Tad pakelkime taurę už išradingus vairuotojus, kurie net netikėtai užklupti nepasimeta nei gyvenimo, nei sankryžų situacijose!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-isradingus-vairuotojus.html

Už vienišas moteris
Neseniai aš buvau Prancūzijoje ir atvirai išsikalbėjau su vienu paryžiečiu.
- Gera žmona, - sakė prancūzas, - yra ta, kuri turi vyrą ir meilužį.
- Argi? O aš maniau, kad tai - bloga žmona.
- Ne, - prieštaravo paryžietis. - Bloga ta, kuri turi tiktai meilužį.
- O aš maniau, kad tai puolusi moteris...
- Ne, — sakė prancūzas, — puolusi ta, kuri neturi nieko: nei vyro, nei meilužio.
- O aš maniau, kad neturinti nei vyro, nei meilužio moteris yra vieniša...
- Ne, - vėl užginčijo prancūzas. - Vieniša moteris ta, kuri turi tiktai vieną vyrą.
Tad pakelkime, mieli ponai, taurę už vienišas moteris!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-vienisas-moterisneseni.html

Kad žmonos šnypštų tik kartą metuose
Draugavo vaikinas su mergina. Kartą jis pasiūlė merginai teketi už jo. Siek tiek pagalvojusi, ji sutiko, bet su viena sąlyga:
- Kartą per metus aš vienai dienai paliksiu tave...
Vaikinas ilgai galvojo, bet noras turėti puikią žmoną nugalėjo, ir jis sutiko su merginos sąlyga.
Netrukus jie sukūrė šeimą, tapo vyru ir žmona. Gyveno gražiai ir laimingai. Bet vieną kartą per metus žmona palikdavo vyrą visai dienai. Iš pradžių vyras tam neteikė jokios reikšmės, bet, metams bėgant, smalsumas eme viršų.
Ir štai atėjo diena, kai žmona vėl rengėsi visai dienai palikti vyrą. Sis nutarė ją pasekti. Ir ką pamatė? Nagi 'žmona, atėjusi j mišką, pavirto gyvate ir ėmė šnypšti.
Tad pakelkime taurę už tai, kad visos mūsų žmonos šnypštų tik kartą per metus ir tai tik miške!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-zmonos-snypstu-tik-ka.html

Kad nebūtų medicinos paslapčių...
Telefono skambutis. Ragelį pakelia budinti medicinos seselė.
- Labas vakaras, - ragelyje malonus tembras, mandagus tonas. — Ar negalėtumėte pasakyti, kaip jaučiasi ligonis Petraitis, jis guli 502 palatoje.
- Minutėlę, - taip pat mandagiai atsako seselė. -Ne aš aptarnauju šią palatą, bet tuoj pažvelgsiu i ligos istoriją...
Peržvelgusi ligos istoriją, seselė praneša:
- Galiu nudžiuginti - pono Petraičio reikalai geri: po kelių dienų jį ketinama išrašyti iš ligoninės.
- O, - nudžiunga pašnekovas, - aš labai džiaugiuosi
- O, atleiskite, su kuo aš kalbėjau? - pasitikslina sesele
- Čia kaip tik ir skambino pats Petraitis. Matote, man daktarai nieko nesako, tad ir paskambinau jums. Dar kartą ačiū!
Tad pakelkime taurę už tai, kad tarp gydytojų ir jų ligonių būtų kuo mažiau paslapčių!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-nebutu-medicinos-pasl.html

Už meistrų patirtį
Į juvelyrinę dirbtuvę užsuka jaunas kuklus vaikinukas ir paprašo išgraviruoti įrašą žiede.
— O kokius žodžius norėtumėte matyti vidinėje žiedo pusėje? — teiraujasi juvelyras.
— Norėčiau, kad išgraviruotumėte tokius žodžius: „Arūnas savo mylimai Editai".
— O kas ji jums — sesuo?
— Ne, tai jauna mergina, kurią ketinu vesti, - kukliai prisipažįsta jaunuolis.
— Jūsų vietoje aš negraviruočiau tokio įrašo. Jeigu Edita apsigalvotų, tuomet žiedo jau negalėtumėte panaudoti kitą kartą...
— O ką jūs galėtumėte patarti? - viltingai klausia vaikinas.
— Aš rekomenduočiau įrašyti tokius žodžius: „Arūnas savo pirmai ir vienintelei meilei". Patikėkite, su tokiu įrašu žiedą galima bus naudoti nors ir dešimt kartų. Aš tai puikiai žinau iš savo patirties!..
Tad pakelkime taurę už turtingą meistrų patirtį!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-meistru-patirtii-juvel.html