Sveikinimai - Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų stebūklas...
Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindetų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų -
Ji tikriausiai taip ir padarys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-stebuklas-sutemu-g-1.html

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia,
Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-geroves-ir-laimes-sv--2.html

Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus veputiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sprages-pastogeje-ledines-1.html

Sušilkim prie žmogiškumo - Šv. Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/susilkim-prie-zmogiskumo-.html

Tepražysta Šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teprazysta-sv-kaledu-ryta-1.html

Ižiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/iziebkit-kibirksti-viltie-1.html

Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęes šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-naujametiniu-zvakuciu.html

Lai Šv. Kalėdų ramybę ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengė su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-sv-kaledu-ramybe-ilga.html

Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys - meilės, džiaugsmo ir vilties.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-buna-pilni-jusu-nam.html

Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-geresnio-meto-kaip-k-1.html