Sveikinimai - Kalėdiniai sveikinimai

Kai baltos snaigės tyliai žemėn krinta, papuošia jos Kalėdų eglę sidabru. Kiek daug stebuklų tuo metu nutinka, kiek daug išspildo tuo metu svajų! Linksmų Kalėdų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-baltos-snaiges-tyliai.html

Tą šventą Kalėdų rytą tegul nenustoja gausti Tavo širdyje džiaugsmo varpai, Tegul kelia Tave į aukštį vien laimės sparnai, Tegul liūdesys lieka nuošaly, linkiu Tau būki tik mylimųjų apsupty..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ta-sventa-kaledu-ryta-teg.html

Šiemet dovanų nebus, nes Kalėdų seneliui depresija! Snieguolė jį paliko ant ledo dėl besmegenio! O nykštukai tebešvenčia Jonines! Bet vis tiek - linksmų šv. Kalėdų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siemet-dovanu-nebus-nes-k.html

Kai niekas nemato ir niekas negirdi, Tai angelo balsas ateina į širdį. Kalėdų naktį paguodžia mus tyliai, Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-niekas-nemato-ir-niek-1.html

Jei atsibusi naktį ir pajusi, kad storas, raudonai apsirengęs vyras kiš tave į maišą, neišsigąsk! Tai reiškia, kad kažkas tavęs paprašė Kalėdoms dovanų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-atsibusi-nakti-ir-paj.html

Kalėdų naktelę tylią pažvelk į žvaigždes.. pramerki akeles.. ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei.. Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės! SU KALĖDOM!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-naktele-tylia-pazv-1.html

Balta balta - vien pūga už lango ir varpeliai skamba, ar girdi? Bet pakelk akis į gruodžio dangų - Kiek Vilties pasauly ir širdy!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/balta-balta-vien-puga-uz--1.html

Pažvelk pro langą... Į žvaigždėtą naktį... Naktis pilna Kalėdinių giesmių... Daug grožio, meilės, laimės per šventes ir visada po jų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazvelk-pro-langa-i-zvaig.html

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes...pramerki akeles...ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei... Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės...SU KALĖDOM!!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-naktele-tylia-pazv-2.html

Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę.. Su šventom Kalėdom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ismokim-atleisti-ismokim-.html