Sveikinimai - Kalėdiniai sveikinimai

Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis,
Pražydo ant langų ledinės baltos rožės.
O širdys virpa -tai Kalėdų ilgesys..
Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-zeme-gaubia-saltas-gr-1.html

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį -
Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirskime-vargus-ir-sian.html

Už lango lėtą šokį šoka baltos snaigės,
Laukuos aplink balta balta tyla.
Ateina lauktos Šventosios Kalėdos,
Į širdį tyliai beldžias ramuma.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-lango-leta-soki-soka-b-2.html

Spindėkite širdies šviesa žvakutės,
Eglute puoškis šventiniais žiedais.
Tegu žaisliukuos džiaugsmas, laimė supas
Kalėdų šventės niekad nesibaigs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/spindekite-sirdies-sviesa-1.html

Lai tyliai sužvanga varpeliai,
Žvakutės dega pakiliai,
O sapnuose eglutė kvepia
Ir šerkšnas žydi įmantriai,
Žinau, jaučiu ir laukiu meto stebuklingo,
Kalėdom pavadinto jaukiai ir mielai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-tyliai-suzvanga-varpe-1.html

Per Kalėdas visa gausi šeima
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-kaledas-visa-gausi-se-1.html

Apsnigtais takeliais rieda
Išsipusčiusios Kalėdos
Rankose – snieguolė, žiedas,
Pamary įmintos pėdos.
Nosys prie langų prišalo
Jums, belaukiantiems senelio
Su meškute ir zuikiu
Jis atneš daug dovanų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apsnigtais-takeliais-ried-1.html

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais
Turtingi būkite idėjom ir darbais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-sventes-nuskamba-v-2.html

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugmimi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzdekime-zvakes-ir-tyliai-1.html

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekite žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazvelkit-pro-langa-i-pas-1.html