Sveikinimai - Kalėdos

Į naujus veržias, trokšta širdis,
Gal ten laimės sušvis trupinėlis,
Gal ten džiaugsmas sparnuotas užklys,
Gal žvakutės šviesoj spindi gėris?

Su šv. Kalėdom ir Naujais sveikina ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/i-naujus-verzias-troksta-.html

Ir vėl Kalėdos, vėl eglutė,
Ir vėl namai pilni kvapų.
Taip noris su Jumis pabūti,
Taip noris vėl pavirst vaiku...

Mielieji mūsų, nesupykit,
Kad sveikiname vėl paštu.
Laimingų Jums Naujųjų Metų
Ir daug šviesių, sveikų dienų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-vel-kaledos-vel-eglute.html

Per Kalėdas visa gausi šeima
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-kaledas-visa-gausi-se.html

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-krinta-laime-snaigem-.html

Tvarte žiurkės rengia puotą:
Girtas zuikis graužia šluotą,
Vilkas šerną miške ėda,
Visiems gera, nes Kalėdos!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tvarte-ziurkes-rengia-puo.html

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugmimi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzdekime-zvakes-ir-tyliai.html

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Te tampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikiname-jus-ir-jusu-ar.html

Šalti sniegynai girgžda,
Tyli rami naktis,
O žemę švelniai gaubia
Kalėdų paslaptis.
Tad laukim susikaupę
Įsižiebiant žvaigždės -
Juk ir gūdžiausią tamsą
Tikrai aušra nušvies...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/salti-sniegynai-girgzda-t.html

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais
Turtingi būkite idėjom ir darbais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-sventes-nuskamba-v.html

Dar kelios akimirkos, ir visų mūsų būtis šioje žemėje įgaus viltingą pradžią. Pradžia visuomet graži, kupina kilnių užmojų, gyvybės ir minties pilnatvės. Kiekvieno žmogaus gyvenimas turėtų būti viena didelė Pradžia...
Kiekvienąsyk, kai atverčiame naują puslapį, sveikiname naują dieną, paglostome vaiko galvutę, tiesiame ranką artimui – pradedame. Pabaigos tarsi nėra: jeigu vieną akimirką ką nors baigiam, kitoji nutiesia tiltą į naują pradžią, priartina būsimą laiką. Pabaigos nebūna, kai pilką tuštumą užpildome meile, kūryba, džiaugsmingu savęs dovanojimu.
Tą šventos Nakties akimirką, kai pajusime ėdžiose Gimusiojo malonės dvelksmą, kartu su baltu kalėdaičiu ant Kūčių stalo lai užgims ir viltinga Pradžia...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-kelios-akimirkos-ir-v.html