Sveikinimai - Kalėdos

Lyg tylus šešėlis, lyg maža žvaigždė,
Atsklenda kalėdos mūms į širdis,
Lai gražiausi žodžiai sminga mums į širdį,
Lai šie metai švinta, lyg meilės žiburys...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-tylus-seselis-lyg-maz.html

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Te priklaupia prie židinio Kalėdos
Te išsipildo troškimai širdies!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-balta-kristolini-taka-1.html

Už lango snaigės sukasi ratu,
Ir tyliai šnabžda vėjas tau i ausį.
Linksmų Kalėdų jis norėtų palinkėt,
Ir švelniai pabučiuoti tau i žandą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-lango-snaiges-sukasi-r.html

Galvojau aš, kad sniegas baltas baltas,
o žmonės mylintys geri geri.
Galvojau aš, kad ledas šaltas šaltas,
o saulįs spinduliai šilti.
Bet ne toksai jau sniegas baltas,
jame yra ir purvinų dėmių....
Ir ne toksai jau ledas šaltas -
pasauly daug šaltų širdžių...
Linkiu, kad ir toliau tikėtum pasaka ir skaudūs patyrimai tave aplenktų dar vienus metus. Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/galvojau-as-kad-sniegas-b.html

Naujųjų Metų naktį paslaptingą
Paspaust rankutės aš tau negaliu,
Tada leisk nors laimės palinkėti
Šituo mažu atviruku..


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-metu-nakti-paslap.html

Tebūna šios džiugios šventės maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų sūkury, susimastymo akimirka,ramybės palaima. Tebūna šviesios ir laimingos visos metų dienos. Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebuna-sios-dziugios-sven.html

Sveikas žmogau, čia aš, Kalėdu Senis... Ar buvai geras? Ar neapgaudinėjai? Ar nevogei ir neatiminėjai? Nepaleistuvavai ir nesikeikei? Ne? Tai pradėk! Nes aš tau amžinai dovanų nenešiosiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikas-zmogau-cia-as-kal.html

Mažas,mažas kūdikėlis,
Didis, didis mūsų Dievas,
šventą dieną jie atėjo ir daug laimės palinkėjo.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mazas-mazas-kudikelis-did.html

Už lango lėtą šokį šoka baltos snaigės,
Laukuos aplink balta balta tyla.
Ateina lauktos Šventosios Kalėdos,
Į širdį tyliai beldžias ramuma.

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį -
Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-lango-leta-soki-soka-b-1.html

Nuo kalėdų stalo senis neša apelsiną,
Griebk už rankos jį.
Tegu dovanas dalina!
Ir dalinkime visi!

Padovanok kalėdų rytą dovanėlę ir nereiks gaudyti senelio šalčio.Jis atneš dovanų ir į tavo namus. Linksmų švenčių!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-kaledu-stalo-senis-ne.html