Sveikinimai - Kalėdos

Laikas negailestingai įsuka mus į savo verpetą, visiškai neleisdamas stabtelėti ar sustabdyti bent vieną gyvenimo akimirką...
Deja, tų akimirkų būna džiugių ir skausmingų. Kalėdinėj rimty atsigręžkim į užmirštą, priminkim vienas kitam apie meilę, pagarbą, džiaugsmą, tikėjimą...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laikas-negailestingai-isu.html

Tegu Jus apgaubia tyra šv. Kalėdų nuotaika,
Tebūnie dosnūs ir laimingi Naujieji metai,
Tegul negandų šešėliai niekada neperžengia
Jūsų namų slenksčio.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-jus-apgaubia-tyra-sv.html

Tegul Kalėdų žvaigždės jaukia šviesa užlieja Jūsų namus,
O širdis pripildo tikėjimo, vilties, noro prasmingai dirbti ir gyventi Naujaisiais metais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-kaledu-zvaigzdes-ja.html

Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų laukimo šviesa tegul suteikia vilties ir stiprybės ateinančių metų darbams ir siekiams. Telydi sėkmė Jūsų šeimą, o Betliejaus žvaigždė teištirpdo nuoskaudas Jūsų širdyse.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sv-kaledu-ramybe-ir-nauju.html

Vilčiai ir susikaupimui tegul Jus nuteikia šviesi Kalėdų šventė. Tegul ateinantys metai atperka visus rūpesčius ir vargus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vilciai-ir-susikaupimui-t.html

Vis krinta baltos snaigės iš dangaus
Tą stebuklingą Kūčių naktį šventą.
Tegul jinai stiprybės jums įkvėps,
Net jei ir nuoskaudų patirt bus lemta

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vis-krinta-baltos-snaiges.html

Kalėdų stebuklas...
Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų -
Ji tikriausiai taip ir padarys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-stebuklas-sutemu-g.html

Per baltą tylą brenda mintys,
Ieškodamos kelių, kuriais ramybė vaikšto.
Ir džiaugsmo spindulio,
Kuriam tiek daug šviesos Kalėdos neša...
Balta žiema – tyra širdis.
Iš jos gerumo tiesiasi keliai
Ir veda mus per žemės delną,
Per baltą spindesį Kalėdų naktį
Į šventą rytą, auštantį visiems,
Kaip naują gražią viltį...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-balta-tyla-brenda-min.html

Teišsipildo visos šviesios viltys,
Težydi vien tik geras žodis,
Tedžiugina kiekvienas darbas.
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė – dažnas Jūsų svečias.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teissipildo-visos-sviesio.html

Sušilkime prie žmogiškumo – šventų Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/susilkime-prie-zmogiskumo.html