Sveikinimai - Kalėdos

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais
Turtingi būkite idėjom ir darbais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-sventes-nuskamba-v-1.html

Kai baltas angelas Tau ranką tiesia,
Imi tikėt, kad greit aušra nušvis.
Ir gruodžio ilgesys neamžinas -
Ateina Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-baltas-angelas-tau-ra.html

Po eglute linkiu Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų,
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų - švelnių, šviesių...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/po-eglute-linkiu-jums-ras.html

Tegul šventų Kalėdų
Baltas spindesys
Gramzdina užmaršty,
Ko atsimint neverta.
Tegul žvaigžde sužibs
Tvirta viltis,
Kad laimės svaiguliui
Yra žmogus sutvertas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sventu-kaledu-balta.html

Lai tyliai sužvanga varpeliai,
Žvakutės dega pakiliai,
O sapnuose eglutė kvepia
Ir šerkšnas žydi įmantriai,
Žinau, jaučiu ir laukiu meto stebuklingo,
Kalėdom pavadinto jaukiai ir mielai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-tyliai-suzvanga-varpe.html

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų
Ir metų Jums gerų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sventu-kaledu-dziaugsmas-.html

Bus daug dienų gražių, džiaugsmingų,
Bet šiandien - nuostabiausioji diena,
Juk žaižaruojanti šviesi žvaigždė Kalėdų
Jau žadina širdy tikėjimo šviesas,
Kad mus užlies palaimos spindulėliai,
Kad baltas kelias laimėn palydės,
Kad krištoliniai santarvės varpeliai
Pasauly ir širdy linksmai aidės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bus-daug-dienu-graziu-dzi.html

Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis,
Pražydo ant langų ledinės baltos rožės.
O širdys virpa -tai Kalėdų ilgesys...
Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-zeme-gaubia-saltas-gr.html

Kiekvieną kartą, kai metų ratas beveik apsisuka, ateina toks metas, kai oras įsielektrina, žmonės pradeda dažniau šypsotis, o vaikai ima sapnuoti ryškesnius sapnus... Jei nepastebėjai to pernai, atrask šiuos stebuklus dabar -juk artėja šv. Kalėdos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekviena-karta-kai-metu-.html

Žvaigždynų kerinti šviesa
Užliejo Žemę. Netiesa,
Kad pasakoms neliko vietos...
Vėl lyg vaikystėje visi
Eglutę puošiame linksmi.
Stebuklas senas neišblėso...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zvaigzdynu-kerinti-sviesa.html