Sveikinimai - Kalėdos

Pramerk akis, pažvelk aplink.
Ar nejauti, kad rytas šis
Kitoks nei vakarykštis?
Nusišypsok ir nejučia priimk Kalėdų dovanas
Jos laukia nuo vaikystės...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pramerk-akis-pazvelk-apli.html

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekit žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkit vaikelį – mažą ir nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazvelkit-pro-langa-i-pas.html

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-krinta-laime-snaigem--1.html

Tepražysta šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu ...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teprazysta-sv-kaledu-ryta.html

Parašysiu tau, ant delno,
Baltą laišką iš širdies...
Tegu šalčio snaigės krenta
Man suteikdamos vilties...
Nupaišysiu tau ant skruosto
Savo ilgesį naktų...
O šventa žvaigždė Kalėdų
Sužėrės tau sidabru..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/parasysiu-tau-ant-delno-b.html

Te išsipildo visos šviesios viltys,
Te lydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė – dažnas Jūsų svečias…
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-issipildo-visos-sviesi.html

Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
Kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
Kad suteikti Jums vilties.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-geresnio-meto-kaip-k.html

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni,
Tegul jie būna džiaugsmo, brandžių sumanymų,
Vilties gražiausios kupini.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledu-pedom-ateis-kaip-s.html

Tegul ištirps žvakučių liepsnoje
Širdžių ledai ir laiko gruodas.
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-istirps-zvakuciu-li.html

Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų, draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu. Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom... Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaledos-atskubejo-atsivez.html