Sveikinimai - Kalėdos

Vaikeliui gimusiam aukojam
Kilniausius jausmus mūsų širdžių,
Tautos kančias po kojom klojam -
Išgirski balsą prispaustų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vaikeliui-gimusiam-aukoja.html

Atjos ant vilko raišo
Skambėdama delčia,
Pabers iš balto maišo
Sidabrą ten ir čia.

Suvels šiaurys pusnelę.
Sublykčios Venera.
Papuošim eglę žalią
Vaivorykščių skara.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atjos-ant-vilko-raiso-ska.html

Kūčių stalas žvakelėm mirgės
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys
Tikėjimo, gėrio versmės.

Tu ištieski kažkam artimam
Nuo darbų gal pavargusią ranką
Ir širdingai linkėk
Susitaikymo, ramybės, vilties.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kuciu-stalas-zvakelem-mir.html

Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema,
Te Jus laimė lydi gėrio kupina,
Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus,
Te mylėti kviečia, laimina visus.
Te nebūna niekad barnių ir gėlos,
Tegul laimė šviečia visuose veiduos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stai-ir-vel-kaledos-stai-.html

O kaip balta dabar jinai, tėvynė,
Po sniego apklotu užmigusi plati,
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išbėgus stypteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia:
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės,
Dangun viena viršūnė šauna vilyčia...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-kaip-balta-dabar-jinai-.html

Gumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė
Atakusi nykiai švitėjančiais langais.
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės,
Tarytum plazdančios ant stalo žvakės
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys,
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.
(J. Aistis)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gumsuoja-miskas-kur-ne-ku.html

Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus vėpūtiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

(L. Andriekus)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sprages-pastogeje-ledines.html

Ateik Šventų Kalėdų naktį
Man savo pasaką pasekti.
Lai prisipildo stebuklu
Grytelė draskoma vilkų.
Lai užsilopo stogas kiauras
Ir praplatėja stalas siauras.
Te išgaruoja visos baimės,
Tegul visiems užtenka laimės
Nors vieną naktį per metus.
Atsiųski savo stebuklus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateik-sventu-kaledu-nakti.html

Beskęstantį pakeiski luotą
Į pasakiškai gražią puotą,
Kad jos visiems vienodai tektų
Ir, kad atėjusiems užtektų -
Ir tiems, kurie jau buvo čia,
Ir tiems, kurie ateis nakčia.
Ateik Šventų Kalėdų naktį
Man savo pasaką pasekti.

(Eglė Brazdžiūnienė)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/beskestanti-pakeiski-luot.html

Sveikas! Čia aš Kalėdų Senis! Ar šiemet buvai geras? Neapgaudinejai? Nemelavai? Tai rūpuže pradėk! Nes aš tau visą gyvenimą dovanų nenešiosiu! Su Šv. Kalėdom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikas-cia-as-kaledu-sen.html