Sveikinimai - Krikštynų sveikinimai

Tegul Krikšto žvakutės liepsnelė
niekada neužgęsta tavo širdyje.
Tegul apšviečia tavo kelią
ir atsisipindi akyse!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-kriksto-zvakutes-li.html

1. STABTELĖK su savo vaiku - kai kiti aplink šitaip skuba.
2. VAIKŠČIOK su savo vaiku - kai kiti vien tik bėga.
3. KALBĖK su savo vaiku - kai kiti geriau šaukia.
4. KLAUSYKIS vaiko - kai kiti apsimeta užsiėmę.
5. JUOKIS su savo vaiku - kai kiti žiūri piktai.
6. ŽAISK su vaiku kiti patys nori būti linksminami.
7. PAGIRK savo vaiką - kai kiti mato tik prasižengimus.
8. MOKYKIS iš savo vaiko - kai kiti yra praradę žinių poreikį.
9. SVAJOK su savo vaiku - kai kiti tapo labai ciniški.
10. SKAITYK su savo vaiku - kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
11. MELSKIS su savo vaiku - kai kiti yra praradę tikėjimą.
12. ATSIPRAŠYK savo vaiko - kai kiti apsimeta neklystančiais.
13. DRAUSMINK savo vaiką - kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
14. APKABINK savo vaiką - kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/1-stabtelek-su-savo-vaiku.html

Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo:
Ant delno - laimę,
Ant lūpų palieka Meilę,
Širdy - Tikėjimą,
Akyse - Viltį.
Lai Tave visada globoja mažas angeliukas...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekvienam-gimusiam-angel.html

Tegul, vaikeli, Tavo vardas Bus pats gražiausias is visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias Tevirs labai plačiu keliu.
Tegul globos vaikystės guolį Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį Nakčia atves šilti sapnai.
Tegul nepašykštės likimas Gerumo,
meilės ir sparnų Kad kiltumei aukščiau už paukštį,
kad būtumei žmogum geru!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-vaikeli-tavo-vardas.html

Suskambėjo Bažnyčios varpeliai Laikas krikštyti vaikelį!!!
Maži angelėliai kviečia, Tapt krikščionišku piliečiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suskambejo-baznycios-varp.html

Šiandien tave pakrikštijom,
Dabar tu katalikas.
Užaugsi didelis, stiprus,
Nors šiandien dar visai ridikas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siandien-tave-pakrikstijo.html

Tau, vaikeli, dovanojam Mes ramunių pievą.
Garbanotą debesėlį Ir švelniausią vėją.
Tavo šypsena tyra Šviečia mums kaip saulė.
Tu brangiausias mums esi Visame pasauly!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tau-vaikeli-dovanojam-mes.html

Tau šiandien gieda angelai Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai Ir švelnų aromatą skleidžia.
Tau groja vėjas už langų, O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų Mažasis, ..., mūsų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tau-siandien-gieda-angela.html