Sveikinimai - Kūčių sveikinimai

Kai užges paskutinė žvaigždutė, kai saulutė pro rūką tekės, pasibels ir į Tavo širdutę, tas stebūklas Kūčių nakties. Su Šv. Kūčiomis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-uzges-paskutine-zvaig.html

Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesėkmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-sventiniu-zvakiu-lie-1.html

Kūčių stalas žvakelėm mirgės
Metų vargas atrodys toks lengvas,
O namai prisipildys
Tikėjimo, gėrio versmės.
Su Kūčiom
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kuciu-stalas-zvakelem-mir-1.html

Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Santaklauso nenuvilk ir šiandien nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi,
Bet už tat pasmaližiausi.
Jei nemegsti saldumynų tai išgerk raudono vyno,
Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk..
Su Kūčiom..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-kuciukai-jau-salti-ir.html

Visiems, kas Kūčių vakaro laukia
Kasmet nuo mažumės,
Te iš širdies gaida nuplaukia
Kalėdinės giesmės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visiems-kas-kuciu-vakaro-.html

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-krinta-laime-snaigem--2.html

Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus vėpūtiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sprages-pastogeje-ledines-2.html

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzdekime-zvakes-ir-tyliai-2.html

Krenta snaigės pamažu, pažiūrėki, kaip gražu..
Eglės stovi išsipuošę, turbūt šventei pasiruošę.
Bus greit Kūčių vakarienė ir Kalėdos jau artėja!
Leisk pasveikint ir Tave su šita gražia švente.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/krenta-snaiges-pamazu-paz-2.html

Gumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė
Apakusi nykiai švietėjančiais langais.
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės,
Tarytum plazdančios ant stalo žvakės
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys,
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gumsuoja-miskas-kur-ne-ku-2.html