Sveikinimai - Labanakt

Gęsta šviesos languose,
Skęsta žemė sapnuose...
Buvo gera ir smagu,
Bet naktis - jau už langų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gesta-sviesos-languose-sk.html