Sveikinimai - Labanakt

Mirkt akytę, duokš rankytę -
Pabučiuoti noriu ją!
Noriu švelniai apkabinti,
Ir pabust visai šalia..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mirkt-akyte-duoks-rankyte.html

Ateis tamsi tamsi naktis,
O su naktim ir sapnas atkulniuos,
Kuriame visi man bus vienodi,
Tačiau tave aš atpažinsiu iš akių,
Kurių pamiršti niekaip negaliu…
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateis-tamsi-tamsi-naktis-.html

Te šiąnakt sapnuosis tau saulė skaisti,
Geltoni pienių laukai,
Tebus šiąnakt širdelė rami,
Nes aš, atmink, su tavimi..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-sianakt-sapnuosis-tau-.html

Fantazija beribė nuneš mane toli,
Ten, kur saulutė šviečia,
Ten kur visi geri!
Tave už rankos švelniai paimsiu aš kartu,
Kad čia nebūtų liūdna ir truputį baisu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/fantazija-beribe-nunes-ma.html

Naktis žvaigždžių giedram danguj primėtė.
Ir užgesino žiburius languos.
Tik mano kambary negęsta cigaretė.
Vėl negaliu užmigti, nes tavęs ilgiuos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naktis-zvaigzdziu-giedram.html

Toks ramus ir stebuklingas,
Bet kartu ir nemirtingas,
Vakaras su daug žvaigždžių,
Tiesia taką link sapnų.
Duok man ranką ir link jų
Vėl keliausime kartu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/toks-ramus-ir-stebuklinga.html

Pažvelk į dangų ir pamatysi žvaigždę,
Palieski sniegą ir pajusi šaltį,
Užmerk akis ir pamatysi sapną...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazvelk-i-dangu-ir-pamaty.html

Brendu į sapną kaip į pusnį,
Tikiuosi ten sutikt tave.
Sapnuok mane, o aš tave,
Taip susitiksime sapne.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brendu-i-sapna-kaip-i-pus.html

Žiba aukso karoliukai danguje,
Tai mano akytės stebi tave...
Pasiųsiu savo angelą minkštu taku,
Kad palinkėtų tau saldžių sapnų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ziba-aukso-karoliukai-dan.html

Miegutis beldžias į duris,
Sapnai atklys - užmerk akis.
Pagalves dvi sudėk šalia,
Ateisiu šiąnakt pas tave.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miegutis-beldzias-i-duris.html