Sveikinimai - Linksmi

Išdykęs Petriukas virtuvėje dūko,
Kol vyriausiam virėjui kantrybės pritrūko.
Užtai nebereikia jau sukti galvos,
Iš kur gauti trisdešimt kilų mėsos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isdykes-petriukas-virtuve.html

Meilė žino, meilė daro,
Meilė į kapus nuvaro.
O kapuose negerai -
Visi guli atskirai!
Bet mes būsim išskirtiniai,
Gulėsim grabe kaip silkės skardinėj.
Bus mums gera per amžius ATA,
Nes mūsų meilė amžina.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-zino-meile-daro-mei.html

Nei žinutės, nei majako, gal pragėrei mobiliaką?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nei-zinutes-nei-majako-ga.html