Sveikinimai - Meilė

Daug būna gyvenime džiaugsmo,
Bet kartais užeina audra.
Ji išskiria mylinčias širdis,
Bet meilė palieka gyva.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-buna-gyvenime-dziaug.html

Nėra tokių, kurie matytų saulę pro tamsą, debesis pilkus.
Nėra širdžių, kurios patirtų meilę be skausmo, ašarų, kančių...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-tokiu-kurie-matytu-s.html

Ateik, tavęs labiausiai pasiilgau.
Tarytum šiandien supratau – myliu.
Ateik! Vėl mano skruostą ašara suvilgo.
Vėl aš viena kenčiu, tyliu.
Ateik, švelnia ranka paglostyk mano plaukus.
Man be tavęs šviesi diena pajuos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateik-taves-labiausiai-pa.html

Aš sapnuoju tave tylią naktį,
Tylią naktį, kai žvaigždės žibės!
Pasakyk, ar tau gali užtekti
Vieno žodžio iš mano širdies.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-sapnuoju-tave-tylia-na.html

Kur tik saulė, ten šešėliai,
Kur tik meilė, ten skausmai.
Bet tavęs aš nepamiršiu
Ir mylėsiu amžinai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kur-tik-saule-ten-seselia.html

Kodėl rašau tau šį laiškelį?
Kodėl taip širdžiai neramu?
Todėl, kad meilė tai padarė!
Todėl, kad tik tave myliu!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kodel-rasau-tau-si-laiske.html

Tavo vardas pasauly man vienas,
Tavo vardo pamiršt negaliu.
Nežinau, gal klaidingai galvoju,
Bet širdyje tave vieną myliu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-vardas-pasauly-man-v.html

Linkiu džiaugsmo, kurį galėtum dalytis su artimiausiu žmogumi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-dziaugsmo-kuri-gal.html

Be meilės planeta tuščia.
Be meilės dūstame nakčia.
Be meilės šalta ir žvarbu.
Juk tai supratom mes abu...
Ir aš kasnakt regiu sapne,
Kad tu pasirinkai mane.
Gal mus supiršo vienuma?
Ak, tuoj mes būsime šeima!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/be-meiles-planeta-tuscia-.html

Jei mes mylėsim vienas kitą,
Tai viskas tuo ir pasakyta.
O jeigu ne, tada kalnai
Sutrūkinės per patį centrą.
Jei mes išduosim vienas antrą!
Tik jei mylėjai - gyvenai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-mes-mylesim-vienas-ki.html