Sveikinimai - Meilė

Jeigu tu ateisi,
Tai ateik kaip saulė.
Ir tokia skaisti,
Ir tokia karšta.
Volunge aš perlėksiu pasaulį
Spindulių tavųjų nušviesta.

Viską rasiu, viską aš panešiu
Su tavim lyg ant pavasario sparnų.
Mažesnės tavęs, išmėtytos po grašį -
Aš nepriimu - nedalinu.

Jei ateisi
Tai kaip saulė tik ateik.
Ir tokia skaisti,
ir tokia šventa.
Jei ne saulė tu, jei vario moneta,-
Nesiartink! Man tokios nereik.

Janina Degutytė
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-tu-ateisi-tai-ateik.html

Ak, meilė, toji meilė! Jos galia ir paslaptys, ir skausmai, ir džiaugsmai dėl jos – neišreiškiama šios žemės kalba… Ji stato aukščiausius gražiausius rūmus ir griauja stipriausius. Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru praversti. Niekas jos burtams neturi galios atsispirti. Meilė niekad viena nevaikščioja. Su ja nuolat eina skausmas. Meilė saldina širdis, skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių.
S. Nėris

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ak-meile-toji-meile-jos-g.html

Meilės pradžia ir pabaiga panašios : susitikus trūksta žodžių.
A. de Sent-Egziuperi

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meiles-pradzia-ir-pabaiga.html

Meilė - nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griūvėsiuose.
V.Hugo
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-nelyginant-medis-ji-1.html

Pavasario vėjas išmokė ilgėtis,
Mėnulis išmokė dainų.
Audringas pasaulis išmokė mylėti,
Bet tikrąją meilę surasti sunku.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasario-vejas-ismoke-il.html

Apie meilę ką nors pasakyti
Kartais būna be galo sunku.
Ji ateina kaip laimė mažytė
Ir atrodo visai nelaiku.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apie-meile-ka-nors-pasaky.html

Aš sapnavau, kad rodos palikau be tavo meilės vidury nakties. Kad metai skrieja, ir kaskart sunkiau man ranką į tave ištiest. Kad rodos pamažu dingsti, dingsti lyg ūkanose, tarp svetimų žmonių. Atleisk, tavęs įvertint nemokėjau, kartu esi, tik šiandien supratau. Sugrįški ir grąžinki viską, kas praėjo. Maldauju aš tavęs, kaip tu manęs anksčiau. Maniau. kad myli, o dabar matau, kad tik žaidi. Pavėjui nulėkė manoji laimė, užgeso svajingi tavo pažadai. Žinau, negrįš praėjusios dienos, žvaigždėtos naktys, pasaka graži. Tau kitos akys, kitos lūpos šypsos. Bet pasakyk, kodėl tu toks esi. Kam tiek žodžių, kam tiek kalbėta, kam šitiek nemigo naktų? Sakyki, kam apgaudinėji, gal tau geriau, kai aš kenčiu? Bet kam kalbėti. Atleiski man, tai aš kalta, kad pamilau tave. Tai paskutiniai mano žodžiai, būk laimingas, o kai bus sunku, prisimink mane.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-sapnavau-kad-rodos-pal.html

Tu neverk, aš sugrįšiu manau dar, trečią kartą kai vyšnios žydės, bus naktis, bus rami ir vienoda, ir spindės mėlynoji žvaigždė. Atsisveikinkim prie lango tik tyliai, ir bus viskas kaip buvo kadais. Tik mėnulis bus jau pražilęs, ir tvirti bus ant vyšnių žiedai. Tu padėsi man galvą ant kelių, ir bus viskas kaip buvo kadais. Tu neverk, aš sugrįšiu namo dar, trečią kartą kai vyšnios žydės, bus naktis, bus rami ir vienoda, ir spindės mėlynoji žvaigždė. Aš sugrįšiu, sugrįšiu, manęs tu tik lauk...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-neverk-as-sugrisiu-man.html

Aš mylėjau tave tau nežinant.
Tau nežinant tave aš myliu.
Mano meilė plati kaip žvaigždynas,
Kaip žydėjimas lauko gėlių.
Aš mylėjau tave, tu manęs nežinojai.
Ar mylėti? - paklausti bijau.
Eisiu, eisiu rugsėjui rasojant
Į tave kaip lig šiolei ėjau.
Vėlų vakarą rudenio pilną
Tavo balsas per rūką skambės.
Šauks į kelią, į tolimą, ilgą,
Pasiliks ir per naktį lydės.
Aš mylėsiu tave tau nežinant.
Meilė švies man vien tavo keliu,
Amžina ir šviesi kaip žvaigždynas,
Kaip žydėjimas lauko gėlių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-mylejau-tave-tau-nezin.html

Tu ateisi, ir liūdnas takelis
Pas mane į namus palydės.
Tik galvos ant peties tau nedėsiu,
Tu neglausi manęs prie širdies.
Nepriminl praeities. Ji praėjo.
Nesujungs ji kelių mūs tvirtai.
Buvo dienos, kaip rožė žydėjo,
Bet nuvyto nuo žodžių kelių.
Vėl bus dienos, bus naktys rasotos,
Bus mėnulio delčia, pilnatis.
Tik negrįš niekados, jau negrįš - praeitis.
Negrąžinsi žuvėdros iš marių,
Kai sparnus jai nulaužė audra.
Neuždegsi vėl meilės, kuri degė.
Ir liepsnoj subyrėjo staiga.
Tu ateisi ir liūdnas takelis
Pas mane į namus palydės.
Tik nerasi tu meilės liepsnotos
Ir neskinsi žiedelio širdies.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-ateisi-ir-liudnas-take.html