Sveikinimai - Meilė

Šiandien aš supratau..
Drauge mes niekada nebūsim!
Likimas, net ir tas prieš mus..
Aš prie širdies priglaudus vėjo gūsį,
Tave sutikt pakutinį kart einu..
Tu neliūdėk!
Merginų daug pasauly.
Surasi kitą ir pamilsi vėl...
Ir kitą kaip mane vadinsi saule,
Ir jai sakysi, kad kitos tokios nebėr...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siandien-as-supratau-drau.html

Atleisk, kad aš tave mylėjau,
Atleisk, kad aš tave trugdžiau,
Atleisk, kad aš tavim tikėjau,
Ir tik šiandien viską supratau.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atleisk-kad-as-tave-mylej-1.html

Mylėjau aš tave karštai, bet tai nebuvo lemta. Mylėti tu gali kitaip. Kita tau duos bučinių daugiau nei aš tau galėjau duoti. Tikiu, tu gali būti laimingas ir su kita, bet jei prireiks tau šilumos, aš visada būsiu su tavim kartu, visomis sunkiausiomis valandomis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mylejau-as-tave-karstai-b.html

Onorė de Balzakas pasakė: Meilė – tai vienintelė iš jausmų, nepripažystanti nei praeities, nei ateities.

Tai išgerkime už tuos, kurie myli dabar!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/onore-de-balzakas-pasake-.html

Meilė - tai vaiduoklis. Visi apie ją kalba, bet mažai kas matė...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-tai-vaiduoklis-visi.html

Yra meilė - sako ji graži...
Tai tikriausiai, kol mes dar maži...
Sako, kai užaugi būna daug sunkiau...
Būkime mažyliais, bus patiems lengviau...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yra-meile-sako-ji-grazi-t.html

Meilė - dievų dovana. Šventa. Suteikianti mums ne tik sparnus ir prasmę gyventi, bet šventą galimybę patiems tapti dievais,kūrėjais. Taigi meilė yra dievų malonė. Gaila, kad pasiekusi Žemę, ji pasiduoda materialiam laikinumo dėsniui. Todėl meilė visada eina drauge su liūdesiu. ir su nerimu. Su abejonėmis - myli, o gal jau nebe? Su nemiga. Su kančia. Su praradimo baime.
Ir vis dėlto saldus tas meilės skausmas. Jis gyvenimą pripildo prasmės, energijos ir kūrybos.
Gyvenimas be meilės kaip upė be tėkmės. Kas atsitinka tokiai upei? Ji užanka. Dingsta veržlus jos šniokštimas, nutyla malonus vandens čiurlenimas ir išnyksta šalia jos gyvybės klegėjimas.
Meilė kaip širdies perlas. Kai į moliusko kriauklę vidun įsibrauna smiltele, pažeistoje vietoje
išauga nuostabus "šašas" - perlas. Perlas lyg sustingusi perlamutrinė ašara primena meilės spindesį ir grožį. Perlas tiesiogine prasme yra vaistas kūnui. Kaip ir meilė. Mes ateiname į gyvenimą per meilę, gyvename ir kuriame iš meilės, išeiname taip pat jos pakirsti. Ir liūdna tam, kas gyvenime nepatyrė šio švento jausmo. Liūdna tam, kuris nesutiko savo antrosios puselės. Nors akimirkai.
(A. Zalatorienė)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-dievu-dovana-sventa.html

Meilė nešioja tokius akinius, kurie varį paverčia auksu, skurdą - prabanga, o šviesos kruopeles - perlais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-nesioja-tokius-akin.html

Meilė, sako, panaši į vasarą,
Raibstanti žydėjimu laukų.
Prasidėjo mums jinai su ašarom,
Džiaugsmo ašarom tavų akių.

Žodžiai meilei nebereikalingi,
Kiekviena kalba jai - per sunki.
Iš akių žinojau - tu laiminga,
Tu ilgiesi, lauki ir tiki.

Tegu sako mums - praeina vasaros,
Meilė ši praeiti negalės.
Niekad tau už tavo džiaugsmo ašaras
Skausmas skruostu ašarom nelies.
(Bronius Macevičius)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-sako-panasi-i-vasar.html

Vaikiškose pasakose karalaitės bučiuoja rupūžes, ir jos pavirsta karalaičiais. Tikrame gyvenime karalaitės bučiuoja karalaičius ir jie pavirsta rupūžėmis. :)
(Paulo Coelho)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vaikiskose-pasakose-karal.html