Sveikinimai - Meilė

Jei kas ne taip
Tebūna Tau atleista.
Uždėk man ant žaizdos
Bent žodžių pleistrą.
Bet duok suprasti,
Kad ir Tu kenti,
Kad mudu viens kitam
Vis tiek skirti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-kas-ne-taip-tebuna-ta.html

Kaip Tavim, mieloji, aš susižavėjęs.
Mus supiršo saulė, mus supiršo vėjas.
Tyras pirmas žvilgsnis nutvieskė staiga.
Tai pirmoji meilė, tai aistros jėga.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-tavim-mieloji-as-sus.html

Bus permainingas gruodis,
Ir pažeme pustys.
Tyliau nei meilės žodis
Kalbės mums ateitis.

Ji vis vartys žodyną.
Bus sausa gomury.
Bet ten, kur ji vadina,
Eit su manim turi...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bus-permainingas-gruodis-.html

Drąsusis mano sielos riteri,
Ką nugalėjai kelyje?
Tu meilės baimės net neįtari,
O aš baigiu pražilt per ją...
Man vis vaidenas, kad kažkas
Vis tiesia į Tave rankas...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/drasusis-mano-sielos-rite.html

Sakysiu tau, meile, tik tiesą...
Vis tiek mane kiaurai regi.
Nebūki kaip saulė spigi,
Uždėk man mėnulio kompresą.
Atvėski, mielasis, ir Tu
Nuo savo klejonių karštų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sakysiu-tau-meile-tik-tie.html

Apniukusią dieną
Ir valandą šviesią
Gyvenimą vieną
Gyvenkime dviese.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apniukusia-diena-ir-valan.html

Aš žvilgsniais maldauju,
Meldžiuosi žodžiu
Te laikas neišskiria
Mūsų širdžių...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-zvilgsniais-maldauju-m.html

Plūsta dangūs,
kaip rėčiai skylėti.
Trankios audros atbilda staiga.
Bet mes galim viens kitą mylėti...
Ar žinai, kokia meilės jėga?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/plusta-dangus-kaip-reciai.html

Maldauju, pasakyk kelis žodžius,
Ir abejonių ašaros išdžius...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/maldauju-pasakyk-kelis-zo.html

Atsiveria širdies žaizda,
Ir nervus klibina pavojai.
Bet nepamiršiu niekada,
Kaip Tu man žodį dovanojai. Aš jį pridėjau prie širdies,
Žinodama - tik jis padės...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atsiveria-sirdies-zaizda-.html