Sveikinimai - Meilė

Tu išeini ir man sunku be galo,
Nors ir tikiu tave sutikt dar sykį.
Neatsisveikinu ir nesakau tau viso gero,
Gal ir netyčia teks dar pamatyti...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-iseini-ir-man-sunku-be.html

Negriauti. Nepykti. Neverkti. Nebausti. Tik kilti. Tik laukti. Tik gerbti. Draugauti. Svajoti. Tikėti. Tik būti, gyventi. Tik džiaugtis, mylėti!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/negriauti-nepykti-neverkt.html

Sunku būti vienam, dar sunkiau - mylėti, tačiau sunkiausia - mylėti ir vėl likti vienišu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sunku-buti-vienam-dar-sun.html

ylėti - tai regėti miražus, kurių nemato kiti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/yleti-tai-regeti-mirazus-.html

Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visos-aistros-vercia-mus-.html

Kas yra gėlė be saulės, kas yra žemė be dangaus? Kas esu aš be tavęs, štai kodėl tau sakau, kad myliu tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-yra-gele-be-saules-ka-1.html

Norėčiau... justi tavo kvapą, norėčiau... aš kas ryt pabust šalia tavęs,
norėčiau... saulę tau nuskinti, norėčiau.... kad norėtum tik manęs......
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noreciau-justi-tavo-kvapa-1.html

Ir tai meilė? tai jausmai?
Gal tik tu man taip sakai?
Ai, paliki tu mane ir jau būk vėl su nauja.
Man užteks "ate" žodelio, o jai atikduok širdelę.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-tai-meilea-tai-jausmai.html

Tavo plaukai lyg šilkas,
Akys mėlyno dangaus.
Viską tau dovanočiau...
Ei, ar žinai, kad aš myliu?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-plaukai-lyg-silkas-a.html

Gražu gyventi,
Gražu tylėti
Ir tyliai tyliai
Tave mylėti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/grazu-gyventi-grazu-tylet.html