Sveikinimai - Meilė

Gulbele, gulbele,
Paukštele rami...
Sparneliai apšalę
Nutols vilnimi.
Gal plauktum į krantą,
Kur laukiu seniai?
Tik meilė supranta,
Kad mes kankiniai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gulbele-gulbele-paukstele.html

Čia įsikūrus meilės atstovybė
Su mandagiu, ramiu diplomatu.
Ak, rūmai! Bet kieno jie nuosavybė?
Visų valstybių ir visų tautų...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/cia-isikurus-meiles-atsto.html

Užmūrysim sienas, užtversim tvoras,
Ir meilės takelių joks mėnuo neras.
Bet kam tas slaptumas, bet kam ta naktis?
Te meilę kaip saulę visi pamatys...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmurysim-sienas-uztversi.html

Viena ji sėdi pievoj
Ir buria iš ramunių.
Jai paukščiai siunčia giesmę
Iš ošiančių viršūnių...
Ji žiedlapį suvalgo.
Šukuoja plaukus vėjai...
Ir tyliai apsižvalgo:
Mielasis, pastebėjai?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/viena-ji-sedi-pievoj-ir-b.html

Ar tu ten, vėjau, beldei
Ir keikeis negražiai?
Ar meilei, tai vienvaldei,
Tu langus išdaužei?
Lenkiuos aš jos namų.
Ten gera ir ramu.
O ten, kur jos nėra -
Ne vėjas, o audra!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ar-tu-ten-vejau-beldeiir-.html

Man meilę išmetė korta,
Korta sena ir susiglamžius,
Kad ta pati, o ne kita
Mane mylės per amžių amžius...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/man-meile-ismete-korta-ko.html

Aš tau siunčiu šį atviruką
Ir viesului jį nešt metu.
Taip karštos mūsų mintys suka
Įsimylėjėlių ratu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-tau-siunciu-si-atviruk.html

Tai rūmą didelį statai?
Ne, ne! Didumas nesvarbu.
Tebus tvirti tie pamatai,
Kuriuos Jūs padedat abu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-ruma-dideli-stataia-n.html

Tu trokšti laimingai gyventi.
Aš tas, kurs tą laimę žadu.
Gyvensi kaip Dievo užanty.
Tad skubame pirkti žiedų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-troksti-laimingai-gyve.html

Sakai, Tave aš pamiršau?
As dieną naktį Tau rašau!
Siunčiu baltuosius balandžius,
Kad nuskraidintų tuos žodžius.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sakai-tave-as-pamirsaua-a.html