Sveikinimai - Meilė

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pirmas-sniegas-virsta-van.html

Nėra akių, kurios matytų saulę
Be žydraspalvių dangaus debesų,
Nėra širdies, kuri pamirštų meilę,
Be ilgesio ir be kančių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-akiu-kurios-matytu-s.html

Neliūdėk, kad ir liūdna,
Kad ir liūdesiu ošia klevai.
Neliūdėk, kad ir meilė sudūžta,
Jei matyti dar jos trupiniai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neliudek-kad-ir-liudna-ka.html

Ne tas myli, kas bučiuoja,
Kol simpatiškai myluoja.
O tas myli, kuris tyli,
Kurio meilė paslaptis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-tas-myli-kas-buciuoja-.html

Meile tikėjau, bet nusivyliau.
Per dienas tikėjau tavimi.
Per daug mylėjau ir kentėjau,
O tu žaidei su manimi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-tikejau-bet-nusivyl.html

Balto beržo šakelės nulinko.
Jas nudraskė vėjelis žvarbus.
Buvo meilė, bet ji jau praėjo,
Nes ją pagrobė kitas žmogus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/balto-berzo-sakeles-nulin.html

Lai mūsų meilė prasideda taip
Kaip prasideda jūra:
Iš pradžių negili,
O paskui vis gilyn ir gilyn.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-musu-meile-prasideda-.html

Galbūt likimas taip norėjo, kad leido mums susipažint. Tas pats likimas ir parodys - gyvent mylėti ar išsiskirt.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/galbut-likimas-taip-norej.html

Meilė neklausia tavo vardo, ir kiek metų nesvarbu. Ji tik sustoja prie tavo lango ir tyliai sako: ATEINU!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-neklausia-tavo-vard-1.html

Paprašysiu pas zylutę, kad nuskristų pas tave ir nuneštų tau žinutę, pabučiuotų už mane...;*
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paprasysiu-pas-zylute-kad.html