Sveikinimai - Motinos diena

Mama,
Linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtu laimės kupina.

Tavo sūnus(duktė) ***

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-linkiu-kad-dziaugsma.html

Mama,
Lai ši pavasario šventė būna tau graži ir laiminga,
Lai liūdesio šešėliai neužtemdo tavo akių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-lai-si-pavasario-sve.html

Teta,
kuo geriausios sveikatos, pasisekimo ir
geros nuotaikos Moters dienos proga Jums linki ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teta-kuo-geriausios-sveik.html

Tu spindėk, mano Mama, lyg saulė
Virš pavasario sodų baltų.
Man nušvieski kelius per pasaulį
Atsiminimais vaikystės dienų.

Na, ir kas, kad mes visi suaugę,
Savarankiški metų kely...
Bet tavų patarimų sulaukę,
Pasijuntam dvasia stipresni.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-spindek-mano-mama-lyg-.html

Rodos nebūtų saulės šviesos,
Jei nebūtų Motulės –
Rodos,nebūtų pasauly tiesos,
Rūpesčiai slėgtų užgulę.

Rytą ir vakarą saulė esi,
Mūsū brangioji Mamyte.
Savo esybe mums Tu švieti...
Tu – amžinoji gyvybė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/rodos-nebutu-saules-svies.html

Baltų sodų žygėjimas – Motinai mano.
Raibų paukščių čiulbėjimas – Motinai mano.

Nenustosiu dėkoti Tau, nenustosiu mylėti –
Pripratau savų vaikų laukt, pripratau aš ilgėtis.

Baltos pūgos nuneš mane atminimų šalin.
Baltos pūgos atpūs mane pas Motulę širdin...

Nepavargsiu sakyti Tau, kaip gyvenimo lietūs
Varė naktį šalta gatve, kad Tavęs aš ilgėčiaus.

Išvarytą – priimk mane į gerumo pasaulį.
Apkalbėtą – paguosk mane, man nušvitus lyg saulė...

Sužalotą – išgydyk vėl, kad tik Tau delnuose
Aš užgimčiau gyventi vėl viltimi vaikuose.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltu-sodu-zygejimas-–-.html

...atnešiau Tau ilgesingą savo dainą – padainuokim šiandien kaip kadais...
...iš savo jausmų supyliau Tau prisiminimų pylimą prie jūros saulėlydžio – kai nueisi, ten rasi mane...
...priskyniau Tau įvairiaspalvių lauko gėlių – tegu Tave svaigina mano meilės aromatas...
...pasėmiau Tau šaltinio vandens ir palaisčiau juo Tavo širdį, kad Tu ilgai gyventum...
...apkabinau glėbiu savo vaikus, kad, prašydami Tavo sakytų pasakų, man primintų Tave...
...atsivedžiau savo šeimą, kad pripildytų Tavo namus gyvenimo džiugesiu – tik Tu šypsokis, mano Mama...
...neišeisime ilgai, kad galėtum pajusti, jog mums esi reikalinga ir mylima, brangioji Motinėle.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atnesiau-tau-ilgesinga-sa.html

Tu lyg lietus, kuris nuplauna sąžinės krantus
Rasos lašais ant žemės akmenų tylių...
Nuprauski laime žaidžiančius pievelėje vaikus
Ir pienės pienu piešk pasaulį ant delnų.

Būk jiems gaiva, kuri ateina po staigaus lietaus,
Būk baltas rūkas sklindantis link debesų –
Tyra, dora ir dieviška palaima iš dangaus,
Gyvenanti lietum dėl sąžinių švarių.

Esi viena tarp daugelio gyvybių atneštų –
Esi šventa ir būk laiminga tarp vaikų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-lyg-lietus-kuris-nupla.html

Didelėje Tavo gyvenimo šventėje, tarp daugybės svečių, gėlių, dovanų ir malonių žodžių, esu brangiausiu Tau žmogumi. Su pasitikėjimu man sakydavai nuo pat gimimo, jog nieko brangesnio neturi už mane, už savovaikelį.
Gėriuosi Tavimi, mano mylima Mamyte, ir prašau priimti mano keistą dovaną... Pasižiūrėk, Motinėle, per langą – aš Tave užlieju mūsų svajonių ir debesų švelnumu. Pasižiūrėk, Motinėle, į dangų – tai aš nematomu vėju mintimis visada pas Tave skrendu. Pasižiūrėk, Motinėle, į delną – tai juk mano ašarėlėmis iš vaikystės sulaistytos raukšlelės. Pasižiūrėk, Motinėle, į mane – tai Tavo širdies dalelė nuolankiai stovi prieš Tave.
Ateinu apkabinti tais delnais, ateinu apkabinti Tave tuo dangumi, kuris mus gaubia bendrais jausmais, bendru artumu ir bendra meile.
Žinok, mieloji, Tu man esi brangiausia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dideleje-tavo-gyvenimo-sv.html

Į mėnulio glėbį įsisupus
Aš prisimenu, Motut, Tave,
Kaip lopšinė meiliai švelniom lūpom
Glostydavo vakarais sapne.

Ir dabar užmigusi sapnuoju
Tavo veidą, lūpas ir rankas...
Vėl prabėgusi laiku būtuoju,
Gydau gerumu žaizdas senas.

Paskaityki, Mama, trumpą laišką
Įsisupus mėnesio glėbin...
Ir manosios meilės žodžių žaismą
Pasidėki mylinčion širdin.

Iš lopšinių pas Tave sugrįžus
Aš – dukra – Tavoj širdy pražydus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/i-menulio-glebi-isisupusa.html