Sveikinimai - Motinos diena

Už viską Tau dėkojam, Mama,
Tu mūsų laimę, džiaugsmas ir viltis.
Kai tu drauge, mums visad būna gera,
Ir niekad nebaisi jokia lemtis.
Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios
Galvelė glostė, gynė nuo skriaudų,
Kaip duona liepsnojantis Tavasis delnas
Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-viska-tau-dekojam-mama-1.html

Žinau, brangioji mama
Tik prie tavo šono
Jaučiu gyvenimą gerą ir pilną džiaugsmo

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zinau-brangioji-mama-tik-.html

Mano mažytės dienos saulė anksti myluotos tarsi laukų purienos ryto rasa paklotos dar visiškai neilgas mano pačios takelis aš lyg lakštutė pilkas mažas mamos paukštelis..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mano-mazytes-dienos-saule.html

Žmogaus gyvenimas -
Tai siekiai, išsipildymai, troškimai..
Bet du gyvenimus gyvena moteris,-
Jos rūpesčių, sunkumų nieks nežino.
Ji bėga, lekia - taip ir liks.
Per amžius buvo taip, kad be jos rankų
Nevalgė duonos nė viena šeima.
Tegul vien laimė jus aplanko, -
Būkit laiminga ir sveika.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogaus-gyvenimas-tai-sie.html

Šią džiugią dieną pas Tave skubu
Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais,
Man niekas kitas šiandien nesvarbu,
išskyrus laimę Tavo akyse Mamyte.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sia-dziugia-diena-pas-tav.html

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto..
Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume..
Tu ateini iš ilgesio platybių krašto,
Apkloji liūdinti sušildančia skraiste
Ir norisi, kad jie - nebylus žodžiai,
Tūnoje mano viduje, pasiekt pasaulyje
Jautriausią širdį ir, kad išgirstum -
Aš myliu Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/svelnumas-delno-likusio-a.html

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mus keliais ir klystkeliais neši,
Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą.
Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA,
Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri,
O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri,
Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-visuomet-vaikai-prie-.html

Mama tu gera..
Mama tu švelni..
Mama tu esi,
puiki ir nuostabi..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-tu-gera-mama-tu-svel-1.html

Tau, Mama - mieloji, vienintelė, gražiausioji ir brangiausioji - pavasario gėlės.
Tau - vėjo šiurenimas ir švelniausi žodžiai.
Ačiū, kad myli - gerą ir blogą, švelnų ir piktą - vaiką,
Kad aklinoj tamsoj randi paguodos ir atjautos gėlelę.
Ačiū,kad esi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tau-mama-mieloji-vieninte.html

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų.
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų
Ir žemė visa apsitrauktų ledu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-pasaulyje-jusu-nebutu-1.html