Sveikinimai - Motinos diena

Laimei aš turiu tave mamyte. Tu man parodei pirmąjį drugelį. Ir pirmąją vaivorykštę mano gyvenime..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laimei-as-turiu-tave-mamy.html

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina,
Juk kūdikio džiaugsmas - mamos dovana
Ir nemigo naktys netenka reikšmės,
Kai lūpos dukrytės tau "mama" šnibždės!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/juk-kudikio-verksmas-graz.html

Tu palauk, jis jau greitai ateis
Dar minutė, sekundė trumpa,
Dar atodūsis ilgas, sunkus
Nesvarbu ar sūnus, ar dukra.

Jis jau skuba pasaulin, jauti?
Jis jau greitai, jau greitai pravirks
Pakentėk, o chalatai balti
Jį pirmieji šioj žemėj sutiks.

Bet minutė pavirto diena
Ir tas skausmas be galo aštrus
Nežinos niekada tik sūnus
Koks tas kelias pasaulin sunkus.

Dar įkvėpk ir nuščiuvo visi
Ir tik kūną užliejo liepsna.
Paklausyk, paklausyk, ar girdi?
Savo sūnų, geroji mama?

Tu girdi, tu šypsaisi, verki...
Laimingiausia paliks ši diena
Ir į sūnų taip godžiai žvelgi -
Panašus, panašus į tave.

Toks mažutis mažutis žmogus
Su rankytėm, kojytėm - matai?
Išbučiuoji visus pirštukus
Gal po tūkstantį kartų tikrai.

Laimingiausia paliks ši diena.
Jis užaugs ir stiprus, ir gražus.
Nežinos tik sūnus niekada
Koks tas kelias pasaulin sunkus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-palauk-jis-jau-greitai.html

Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges,
Už švelnumą rankų, šilumą širdies.
Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas
Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aciu-tau-uz-meile-uz-nakt.html

Ant močiutės kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.

Ant močiutės rankų
Volungėlė gieda,
Volungėlė gieda
Ir žibuoklių keras.

Ant močiutės lupų
Pasakos gyvena
Apie aukso žiedą,
Apie stiklo kalną.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ant-mociutes-keliu-baltas.html

Duok man, mama, savo ašarėlę.
Pasodinsiu ją po langeliu.

Pasodinsiu, užauginsiu gėlę
Skaistesniu už saulę žiedeliu

Supsis žiede jos mažutis vaikas,
Užliūliuotas motinos dainų...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/duok-man-mama-savo-asarel.html

Paklaidžioję likimo vingiais,
Pažinę laisvę ir vargus,
Sušilti visada sugrįžtam
Į mylimus tėvų namus.

Prie mielo židinio susėdę,
Vėl pasijusime maži,
O visos negandos ir bėdos
Išeis kažkur toli toli...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paklaidzioje-likimo-vingi.html

Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave.
Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-mamyte-patikek-netu.html

Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus
Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus.
Už Tavo gerumą mes prašom lemties
Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/svieti-mums-kaip-saule-ir.html

Mama, prieš tavo sielos didybę nublanksta visi žodžiai...
Būk laiminga.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-pries-tavo-sielos-di.html