Sveikinimai - Motinos diena

Branda ir išmintis
Tau šviesų kelią kloja,
Už nemigo naktis
Vaikai karštai dėkoja.
O penkiasdešimt metų
Jaunystei ne riba.
Ir aidi senos dainos
Nauja, skambia gaida...
Tegul auksinio jubiliejaus rytą
Lyg saulė naujos viltys sužydės,
O mūsų žodžiai dar neišsakyti
Lai Tavo sielą šiluma užlies.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/branda-ir-ismintis-tau-sv.html

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saule.
Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme.
Tu tokia stipri, kad galėtum būti vyru.
Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu buti.
O tu viskas drauge - nes tu mano mama!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-tokia-visur-esanti-kad.html

O buvo saulės,vėjo - buvo visko,
Svajonių laivas blaškės audrose.
Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko,
Ne kartą džiaugsmas degė akyse.
Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo.
O tu likai švelni, likai rami,
Nes tu skausmus ir negandas mokėjai
Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-buvo-saules-vejo-buvo-v.html

Pasėdėk parymuok sidabruotą galvą parėmus,
Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai:
Žinom, kad atiduotum savąją širdį,
Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai.
O dienos liudnos ir laimingos,
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly.
Te nieko šiandien tau nestinga,
Aplinkui šypsos artimi...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasedek-parymuok-sidabruo.html

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dėjavo tik viena - tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja:"Nepalužti,nepavargti ir gyventi, gyventi!"

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiek-daug-jegos-svelnumo-.html

šie žodžiai mano mama,tau brangioji,
Aš juos skiriu šiandieną vien tik tau,
Ir iš visos širdies už nerimą dėkoju
Už nemigos naktis,už viską ką gavau!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sie-zodziai-mano-mama-tau.html

Žydekite kaip visos gėlės žydi,
Ir būkite jauna jauna.
Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau-
Gėle laiminga būna visada.
Tegul visuomet šypsosi jums saulė,
Tegul visuomet neduoda jums liūdėt.
Gimtadienio proga dovanoju laimės saują,
Ir viso to ko Mamai galima linkėt.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zydekite-kaip-visos-geles.html

Leisk, mama, Tau rankas šias išbučiuoti,
Sugrubusias nuo vargo ir darbų,
Leisk, mama, Tau karštai priglust prie skruostų,
Prie laiko pėdsakų giliai grubių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/leisk-mama-tau-rankas-sia.html

Dar daug švelnaus anūkų linksmo juoko,
Daug, daug sveikatos, laimės, ištvermės
Tau linkim ir ateiname švelnumo pasimokyt
Ir žiedus dovanojam iš širdies.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-daug-svelnaus-anuku-l.html

Šie žodžiai mano, mama, Tau, brangioji,
Aš juos skiriu šiandieną vien tik Tau,
Ir iš visos širdies už nerimą dėkoju,
Už nemigo naktis, už viską, ką gavau.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sie-zodziai-mano-mama-tau-1.html