Sveikinimai - Motinos diena

Tu save kaip saulė šviesą dalini,
Už kitus į kalną ir prieš vėją vis eini.
Meile, gerumu kvieti, tiesa lig šiol tikėjai,
Paprastumą, nuoširdumą, viltį sėjai, sėji...

Myli laisvę, jūrą, nori būt žieduos,
Vis linksma, švelni, dosni tu visados.
Palinkėt sveikatos, laimės šiandien su visais einu...
Jei gali - toliau dalyki šilumą delnų!
( Z. Sadauskaitė)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-save-kaip-saule-sviesa.html

Saugokit akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugokit gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj.
Ir saugokit širdį,
Kad galėtumėt pakelti, paguosti, sušildyti...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saugokit-akimirka-kaip-ne.html

Pavasari, išpuošk žiedais mamos suknelę-
Pasveikint ją šalpusnis ir žibuoklė galvas kelia.
Gamta ir saulė mamos nubundant laukia,
Aukštai iškilęs vieversys jai giesmę traukia.

Už meilę, šilumą, jaukumą,
Už giesmę vyturio, gėles, dangaus vaiskumą
Dėkoju Tau, mieloji mama, iš širdies,
Man Tavo meilės reikia nuo gimimo lig mirties.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasari-ispuosk-ziedais-.html

Štai ant jūsų rankų
Nukrito mažas saulės spindulys
Jis įsidegs į skaidrią skaisčią ugnį
Ir džiugins mus visus,
O gal po eilės metų neskaitytų
papildys jis istorijos lapus.


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stai-ant-jusu-ranku-nukri.html

Visus gegužio žiedlapius gležnus
Norėčiau aš sudėt po tavo kojom,
Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius
Tyriausią jausmą širdyje nešioju.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visus-geguzio-ziedlapius-.html

Tava širdis mums reikalinga, Mama,
Ir ašara, ir lūpų šypsena.
Vaikystės žiedus garbanos šios mena,
Nors, Mama, tu kaip obelis balta.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tava-sirdis-mums-reikalin.html

Plaukus apdengė sniegas,
Nubalai, kaip diena.
Nepakeis tavęs niekas,
Kiekvienam Tu - viena...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/plaukus-apdenge-sniegas-n.html

Ilgai dar išliks Tavų delnų kaitra,
Tava mintis suteiks mums patarimų.
Nusišypsok, ilgai dar lik jauna,
Nors laiko demonas ir daug ko negrąžina.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgai-dar-isliks-tavu-del.html

Mes skubame gyvent, savus takus išmynėm,
Mes skubame be jausmo, be ugnies.
Ar ne per daug širdies ir meilės mums paskyrei,
Savąją laimę skirdama kitiems?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-skubame-gyvent-savus-.html

Tu pirmoji pasveikinai mus su tekančia saule,
Tu pirmoji pabučiavai mūsų akis, lūpas.
Tu palinkėjai gyventi laimingai.
Mama, Tu - mūsų šviesos spindulys.
Tavo laimė - mes, Tavo vaikai.
Tegul Tavo akys mato tik šviesą,
Tegul širdis sutalpina pavasarius ir vasaras,
Tegul niekada nepavargsta rankos,
Išmokiusios mus sėti ir auginti,
Glostyti ir pakelti.
Linkime gyventi Tau tiek ilgai,
Kad Tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-pirmoji-pasveikinai-mu.html