Sveikinimai - Motinos diena

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.
Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Jų buvo tarsi akmenys sunkių.
Užtad šiandieną iš širdies Jums linkim
Daug daug laimingų metų ir ilgų.
Lina

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-tarsi-rukas-1.html

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai
Praeity vien praėjusių metų grožybė.
Tad būkit laiminga ir gyvenkit ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais
Eina metai žingsniukais mažais.

Lina
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/papuosti-sidabru-smilkini.html

Nejaugi mama jums jau šitiek metų?
Nejaugi jus tiek nuvedė takai?
Tiek kartų aušros aušo naktys temo....
Nejaugi žilstelejo ir plaukai?
Jau jūsų atžalos tvirtais užaugo medžiais.
Apgins nuo vėjų, jeigu užgrius ....
Gyvenkit mama daugel metų,
Tegul jums padeda ir žemė ir dangus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nejaugi-mama-jums-jau-sit.html

Mes užaugom, iš namų išėjom,
Rodos, tik ilsėkis, būk rami.
O juk rūpesčių nesumažėjo
Nuo tada, kai buvome lopšy.
Pakely gimtinės medžiai šlama
Ir svaigina žiemos vėsa.
Tu labai mums reikalinga, Mama,
Laukianti, atleidžianti, gera.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-uzaugom-is-namu-isejo.html

Atleisk, jei nepastebėjom
Rasos lašelio Tavo akyse.
Jei pavargai, ne visada suspėjom...
Paskendusią vis matėm darbuose...
Tegul nors šiandien, Tavo šventės rytą,
Vasario snaigės gėlėmis žydės,
O Mūsų žodžiai dar neišsakyti
Lai Tavo širdį šiluma užlies.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atleisk-jei-nepastebejomr.html

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų.
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų
Ir žemė visa apsitrauktų ledu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-pasaulyje-jusu-nebutu.html

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai,
Visą šitos žemės klaidų kelią mano
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

B. Brazdžionis
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/motina-man-saule-tavo-vei.html

Mama, mano mama, aš tave myliu,
Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių,
Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra,
už Tave pasauly geresnės nėra!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-mano-mama-as-tave-my.html

Mama tu gera...
Mama tu švelni...
Mama tu esi,
puiki ir nuostabi...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-tu-gera-mama-tu-svel.html

Mamyte, sveikinu su Mamyčių diena
Ir linkiu daug laimės ir džiaugsmo ir visko ko tavo širdutė geidžia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mamyte-sveikinu-su-mamyci.html