Sveikinimai - Motinos diena

Mano pasauliui sparnus nupiešei tu... geromis mintimis visad skatini eiti į priekį... apkabini, paglostai galvą... širdis sušyla... tik tu gali atleisti viską... pabarus išbučiuot.. tik tu gali..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mano-pasauliui-sparnus-nu.html

Žibuoklėm žydi Tavo akys,
O rankos žiedai obelų
Tavo širdis tai jaunas paukštis
Kurioj, žinau, ir aš esu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zibuoklem-zydi-tavo-akys-.html

Pasakyk tu man mamyte kaip gi žydi puikios gėlės, kaip saulutė teka rytą, koks gražumas tos saulutės. Veltui keliasi blakstienos, veltui žiuriu nėr šviesybės ir jau visad eis taip dienos man jau amžina tamsybė. Dieve noriu saulytėlės, leisk į šviesų laimės namą duok nors pusė valandėlės pamatyti savo MAMĄ.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasakyk-tu-man-mamyte-kai.html

Mama gražiausias žodis žemėj, į jį sutelpa visi kiti. Ji lyg angelas, lyg fėja. Nors jos nėr dabar arti... Jai dėkoju už gyvybę ir, kad vaikštai šia Žeme. Jai norėčiau nuskint saulę ir surink visas žvaigždes. Bet, deja, aš negaliu, nors labai aš ją myliu...


(Brigita Bakšytė)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-graziausias-zodis-ze.html

O kaip norėtųsi šiandieną man klajoti,
Juodo šlamančio miško takuos...
Ir kartu su tavim pasvajoti,
Kol mėnulis išnyks vakaruos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-kaip-noretusi-siandiena.html

Nuskįniau žibutės
Mėlyną žiedelį -
Nešu Mamytei dovanų.
Jo žydras tyrumas
Lyg vaiko akelės
Alsuoja gerumu...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuskiniau-zibutes-melyna-.html

Jums linkim daug sveikatos
Ir metų kuo geriausių.
Kantrybės, laimės, džiaugsmo,
Žiedų gegužio balto.
O dienos tegul skuba,
Mes jų nesulaikysim.
Didžiausią ačiū tariam
Už viską Jums mamyte!
Už ašarą nekaltą
Nukritusią ant skruosto,
Už sniegą baltą.
Sudėtą miegui bluostą.
Už pirmą mūsų žingsnį
Į tą didžiulį kelią.
Už Jūsų švelnią ranką
Ant vaikiškų galvelių .
Už tai, kad šiam pasaulį
Mes esam, Jums dėkojam!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-linkim-daug-sveikato.html

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina,
Juk kūdikio džiaugsmas-mamos dovana ir nemigo naktys netenka reikšmės,
Kai lupos dukrytes tau "mama" šnibždės!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/juk-kudikio-verksmas-graz-1.html

Mieloji mama, tu buvai ir liksi
Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.
Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi
Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.
Sugrižti trokštame kur tu,
Kur senas beržas, kur gimtinė,
Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama
širdy tavojoj meilė begalinė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mieloji-mama-tu-buvai-ir-.html

Ar glostai vaiko galvą
Naktį ramia,
Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna.
Man primeni vidurvasario žemę,
Kuri brandi, jauna ir amžina.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ar-glostai-vaiko-galvanak.html