Sveikinimai - Nauji metai

Daug šypsenos, daug juoko begalinio,
Daug žvilgsnių, mylymų akių
Daug laimės, meilės begalinės
Naujųjų metų proga tau linkiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-sypsenos-daug-juoko-.html

Bėga metai - lyg vėjai greiti
Krinta snaigės, sukasi ore,
Štai jau baigiasi metai seni,
Su Naujaisiais sveikinu tave...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-metai-lyg-vejai-grei.html

Lai Naujieji Metai Jums dovanoja laimę,
didelę kaip dangaus skliautas,
amžiną - kaip eglių žaluma,
nepakartojamą - kaip pats žmogus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-naujieji-metai-jums-d.html

Tuoj nuskambės dvyliką dužių, atsidarys dar vieni vartai,
pradės suktis dar vienas ratas...
Įleiskite į savo namus svajonę,
tegul gyvena ji nuskraidindama kasdienybę,
išlygindama raukšles, suspindėdama mažutėmis saulėmis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tuoj-nuskambes-dvylika-du.html

Vėl metai sveikina kiti,
Nauja viltis širdy kiekvieno,
Te skausmo mirksniai bus reti ,
O džiaugsmo valandos kas dieną...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vel-metai-sveikina-kiti-n.html

Bėga metai tartum vėjas,
Lyg ta upe su ledais.
štai jau metai nuriedejo,
Tad leisk pasveikint su Naujais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-metai-tartum-vejas-l.html

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų ir tyro,
Nuostabaus dangaus,
Kad meilė eitų laimės laiptais,
Juk laimės niekada nebus per daug.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-noriu-palinketi-tau-zv-2.html

...Nežinau su kuo taures pakelsi,
Nežinau, kas "Būk laiminga" tars,
Tik žinau, kad per ledinį šaltį
Tau į langą laimė pasibels.
Tik mokėk jos žirgą sustabdyti
Tik mokėk nutildyt žvangučius,
Patikėk! Ir pugoje paklydus,
Pasibels, ateis ji į svečius.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nezinau-su-kuo-taures-pak.html

...Tylią naktį svajok apie laimę,
Tylią naktį Naujieji ateis.
Ir mylįti, ir džiaugtis, ir juoktis,
Tokia teisę lai jie tau suteiks.
Tad su Naujais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tylia-nakti-svajok-apie-l-1.html

...lai pildosi viltys
žadėtos, svajotos,
lai būna šie metai
vien gerio pradžia
Su 20...!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-pildosi-viltys-zadeto.html