Sveikinimai - Nauji metai

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
Ties šuliniu ramiai persižegnoje
Snieguotų vieškeliu išeina mūsų metai ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suseme-ilgesi-ir-dziaugsm.html

Sveikiname Tave su artėjančiais
Naujaisiais metais ir linkime
daug džiugių akimirkų, linksmo
juoko ir laimės !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikiname-tave-su-arteja.html

Sveikiname su Naujais Metais ir
Tegul paskutines 200... ųjų metų sekundės
Nusineša visas skriaudas ir nesekmes,
O atneša sėkmės gyvenime, bei moksle.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikiname-su-naujais-met-1.html

Tai sekundės paskutinės bėga tekinos,
Eglių žėrinčių šviesa užlieja veidus...
Te nutirpsta ant eglišakių su žvakutėmis
Visos blogos valandos ir klaidos...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-sekundes-paskutines-b.html

Tas ilgesys praėjusių dienų ...
Ištieskite rankas, atverkit langus.
Tegul šiąnakt prisnigs
Gerumo, Meilės ir Ramybės Jums į delnus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tas-ilgesys-praejusiu-die.html

Te būna Naujieji kaip saulė,
Pritvinę jaukios šilumos,
Kūrybos ir žemiškos laimės,
Sėkmės ir nuotaikos geros.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-buna-naujieji-kaip-sau.html

Te laimė netelpa į širdį,
Te šypsena visur palydi...
Te visko atneša Naujieji
Ko šie metai nesuspėjo !
Su 200... !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-laime-netelpa-i-sirdi-.html

Te sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Naujais Metais tegu išsipildo
Geri norai ir linkėjimai draugų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-suduzta-metu-negeroves.html

Te šypsosis visos Jūsų dienos saulė
Ir žydi rožėm vidury žiemos !
Tebūna metai laimingiausi Jums pasauly
Širdis te skausmo nežinos !
Te žvaigždės Tau šlama pasaką tylią
Te atneša Naujieji Metai
Laimę, džiaugsmą ir draugystę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-sypsosis-visos-jusu-di.html

Tegu metai nauji
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena
Tik šviesi ir gera.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-metai-nauji-buna-dzi.html