Sveikinimai - Nauji metai

Tegul Naujametinė pasaka
Atneša Tau tiek džiaugsmo ir laimės,
Kad užtektų po spindulį visoms
Būsimoms ateinančių metų dienoms.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujametine-pasaka-.html

Tegul Naujametinė snaigė
Neužpusto kelio į laimę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujametine-snaige-.html

Tegul Naujametinė snaigė
Tau atneša tiek džiaugsmo,
Kiek telpa žodyje "Laimė"!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujametine-snaige--1.html

Tegul Naujieji 200... metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena - tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais Jus sveikina ..........

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujieji-200-metai-.html

Tegul Naujieji Metai tau atneša
laimę, džiaugsmą, juoką - visa tai,
kas gera.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujieji-metai-tau-.html

Tegul Naujieji būna šviesūs,
Tebūna džiaugsmo jie pilni,
Te širdys vien į laimę tiesias,
Tebūna jie geri geri ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujieji-buna-svies.html

Tegul Naujųjų Metų laimė būna didelė, kaip žemė,
Skaisti, kaip saulė.
Tegul jos užtenka ne tik šiom šventėm,
Bet ir visam gyvenimui.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujuju-metu-laime-.html

Tegul Naujųjų metų snaigės
Būna žiburiais Tavo gyvenime.
Tegul ateina laimė netikėta,
Geru jausmu sušildo
Ir tai, ko laukta, kuo tikėta,
Tegul šiais metais išsipildo.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujuju-metu-snaige.html

Tegul ištirps žvakučių liepsnoje
Širdžių ledai ir laiko gruodas.
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-istirps-zvakuciu-li-1.html

Tegul jie bus ir saulėti, ir šviesūs
Šakelėj eglės, vasaros daiguos.
Tegul atneš ko metų metais ieškom.
Ir laimė Jus lydės visuos keliuos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-jie-bus-ir-sauleti-.html