Sveikinimai - Nauji metai

Tegul laimė ir džiaugsmas lydi šiais metais
Tegul smulkmenos niekad negniaužia širdies.
Tegul didelės mintys ir užmojai platūs
Sunkumus Jums įveikti padės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-laime-ir-dziaugsmas.html

Tegul laimė, kuri vaikšto po žemę,
Sustoja ties Tavo namų durimis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-laime-kuri-vaiksto-.html

Tegul purios snaigės Tau neužpusto kelio į laimę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-purios-snaiges-tau-.html

Tegul veiduos Jums šypsena negęsta,
žiemos speiguos pavasarinė saulė žeri.
Tik geros širdys niekada nesensta,
Nes neša aplinkiniams tik gėrį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-veiduos-jums-sypsen.html

Tegul širdis tik vasaras skaičiuoja,
Užkelus rudeniui vartus,
Tegul visi ateinantys rytojai
Saulėti ir laimingi bus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sirdis-tik-vasaras-.html

Tegul širdy nebūna niekad šalta,
Tegul ir širdgėla kaip sniegas tirpsta ant delnų,
Tegul nors šią minutę žemėj būna balta,
Ir ne lašelio skausmo ant žmonių veidų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sirdy-nebuna-niekad.html

Tikėkim savimi šią trumpą naktį,
Surinkime išbarstytus meilės trupinius,
Nušluostikime ašarą, jei jinai kam rieda,
Tikėkim savimi šia trumpą, bet laimingą naktį

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tikekim-savimi-sia-trumpa.html

Tu pakeli taurę už laimę,
Už tuos, kurie švenčia kartu.
Už jaunystę, kaip vėjas neramią,
Už laimingus Naujuosius Metus !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-pakeli-taure-uz-laime-.html

Tyliai krenta purios snaigės,
Žiba aukso žiburiais
Ši diena ir metai baigias
Spaudžiu ranką su Naujais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyliai-krenta-purios-snai.html

Tyliai krenta šį vakarą snaigės,
Sidabrinėj mėnulio šviesoj.
Daug laimės linkiu
Paskutinėj šių metų dienoj.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyliai-krenta-si-vakara-s.html