Sveikinimai - Nauji metai

Baigiasi metai, artėja Kalėdos- Ta paslaptinga svajonių naktis. Buvusiam blogiui neliko jau vietos... Skelbia Naujuosius laiminga širdis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baigiasi-metai-arteja-kal.html

Nesakome, kad laimė liejas per kraštus,
Bet linkime - te bus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sekmės!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nesakome-kad-laime-liejas.html

Skrenda metai lyg paukščiai sparnuoti, viskas keičiasi tarsi sapne.. Štai senieji metai praeina, su naujaisiais leisk man pasveikint TAVE..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/skrenda-metai-lyg-pauksci-2.html

Nežiūrėk liūdnai į snaigių šokį, nesakyk - vėl metų nėra... Juk Naujieji - naujas metas, naujas džiaugsmas ir viltis nauja. Su Naujaisiais metais!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neziurek-liudnai-i-snaigi-1.html

Biega deinas, biega meta, jau veiziek i Nauji meta. Jei daba pri stalą siesi už Naujuosius tostą rėši. Gerk lyg dogna už senus, už tėvynę, už draugus. Kai pradės veikt šnapsa kera, toukart bus jau laba gera.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/biega-deinas-biega-meta-j.html

Tyro džiaugsmo, gilios meilės, nevienadienio tikėjimo, nemirštančios vilties ir svajonių išsipildymo! Su Naujaisiais metais!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyro-dziaugsmo-gilios-mei.html

Žavingo Marso sūkury linkiu sutikti Naujus metus paskandinti liūdesį ir senus laikus. Tebunie Naujieji metai kupini naujų žinių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zavingo-marso-sukury-link.html

Krinta baltos snaigės,
Sukasi verpetais.
Leisk tave pasveikint
Su Naujaisiais Metais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/krinta-baltos-snaiges-suk.html

Seni metai kojas krato, sensta ir vaitoja.. O visi Naujųjų laukia išsižioję!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/seni-metai-kojas-krato-se.html

Aplink tylu.. Lengvutės baltos snaigės
Apklojo žemę, snaudžiančius šilus,
Senieji Metai savo dainą baigė,
Bet juk Naujieji naujų jų vėl sukurs.
Gal bus ji apie laimę, meilę,
Gal apie liūdną dalią bus,
Norėčiau palinkėti vieną
Būk laimingiausias žemėje žmogus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aplink-tylu-lengvutes-bal-1.html