Sveikinimai - Nauji metai

Naujųjų Metų žiedui prasiskleidus, Ir užvertus lapą praeities, Linkiu Tau laimės begalinės, Ir visų gražiausios ateities.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-metu-ziedui-prasi-1.html

Kai Nauji metai beldžias į duris, į praeitį sugrįžtame kiekvienas. Bet praeitis duris mums uždarys, palikus pilkas nežinios ražienas... Ak, kiek svajonių lieka pakely, neatliktų svarbių darbų ir siekių! Su nerimu vėl į Naujus eini, su širdgėla lyg ką brangaus palieki. Galbūt likimas knygon užrašys, kokie darbai ir žygiai Jūsų laukia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-nauji-metai-beldzias--1.html

Tegu 20xx-ji metai atneš Jums įspūdžių naujų, sklandžių idėjų ir jaukumo, kad būtų gera ir ramu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-20xx-ji-metai-atnes-.html

Nukrinta snaigė ar žvaigždė į laukiančias akis... Tuoj gruodžio žingsniai praskambės ir niekada negrįš... Kas buvo gera, pasiliks ilgai ilgai širdy-draugystė, laimė ir viltis, laukų beržai balti. O jeigu skausmas? - Nenuliūsk, tikėk dar švies dangus, draugai šalia prisės...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nukrinta-snaige-ar-zvaigz.html

Dega žvakės ir žiba žvaigždelės. Taip jauku namuose, taip tylu... Į šventes - per metus - ilgas kelias, bet Naujieji jau žengia taku!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dega-zvakes-ir-ziba-zvaig.html

Kai niekas namato ir niekas negirdi, tai Angelas basas ateina į širdį. Naujųjų metų naktį paguodžia mus tyliai ir laimina tuos, kurie laukia ir myli.. Linksmų švenčių!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-niekas-namato-ir-niek.html

Tratata tralialia pimpi rimpi opapa niuki niuki tririri trali vali pipipi kuzi tuzi karapuzi tinki vinki marmaluzi olialia tralialia seniems metams jau ATE!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tratata-tralialia-pimpi-r-1.html

Stebėjau vakar Grįžulo ratus... Klausiau, kaip skuba laikrodžiai gyventi... O šįryt aušta stebuklinga šventė - Laimingi būkim ištisus metus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stebejau-vakar-grizulo-ra-1.html

Tau Senio Šalčio nebereikia, Tu netiki Seniu Šalčiu, na, bet tegul jis su Naujaisiais atneš Tau laimę dovanų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tau-senio-salcio-nebereik.html

Lyg tyčia su 12-uoju laikrodžio dūžiu išvysi savas svajones, viltis, džiaugsmus ir laimę, patirtus 20xx-aisiais. Nieko nėra amžino, jie nebesugrįš, bet neliūdėk, juk ateina Naujieji, kurie tau žada dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau šypsenos ir laimės. Lik toks pat mielas žmogeliukas, koks iki šiol buvai! Su Naujaisiais metais!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-tycia-su-12-uoju-laik-1.html