Sveikinimai - Nauji metai

...lai nedūžta Tavo gyvenimo svajos,
lai lydi 20.... - aisiais džiaugsmas,
laimė ir šypsena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-neduzta-tavo-gyvenimo.html

..laimės didelės kaip žeme, skaidrios kaip eglių žaluma ir nepakartojamos kaip žmogus, Naujujų Metų proga Jums linki .....

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laimes-dideles-kaip-zeme-.html

Apsnigs nelaimės, nuoskauda ir pyktis
Ir kitamet gal busim geresni.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apsnigs-nelaimes-nuoskaud.html

Ateikit, metai, šiluma nušvitę,
Ateikit, metai, krištolo šviesa,
Skausmus ir rūpesčius seniems palikę,
Ateikit saulėta dieną skaisčia ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateikit-metai-siluma-nusv.html

Atverk duris,
Įeik į pasaka
Nuo spinduliuojančių žaislų ir valsų,
Ir atsistok ant metų
Dar vienos ribos,
Ir vėl gyvenima
Pradėk nuo sausio.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atverk-duris-ieik-i-pasak.html

Aš tikiu, kad ant Tavo eglutės
tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai,
nesudaužyk jų! Juk juose slypi pasaka!
O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-tikiu-kad-ant-tavo-egl.html

Branginkime vieni kitus
Už tuos prabėgusius metus,
Už tuos visus širdies turtus,
Už tai, kad nieko du kartus pasaulyje nebūna ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/branginkime-vieni-kitus-u.html

Bėga dienos, lyg jaunos stirnaites,
Slenka metai, lyg briedžiai seni,
Tu dar kartą gerai prisiminki
Ką nusinešė metai seni.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-dienos-lyg-jaunos-st.html

Būkit laimingi, kai lapus žarsto rudenio vėjas,
Būkit laimingi, kai snieguolė tirpsta delne,
Būkit laimingi, kai metai į praeiti bėga,
Būkit laimingi, šiandien, rytoj ir ... visada.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukit-laimingi-kai-lapus-.html

Dabar nesvarbu, ar metai šie laimingi buvo,
Nes viską jau palikot praeity.
Linkiu visiems tvirtybės, meilės,
Linkiu visiems sėkmės ir laimės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dabar-nesvarbu-ar-metai-s.html