Sveikinimai - Nauji metai

Daug džiaugsmo tik tyro ir tikro
Daug laimės, niekad nedužtančios,
Gražių svajonių prasmingai išsipildančių
Linkiu Naujųjų Metų proga

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-dziaugsmo-tik-tyro-i-1.html

Daug metuose būna laimės
Daug valandų brangių,
Bet šie Naujieji metai
Te pasilieka brangiausi iš visų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-metuose-buna-laimesd.html

Daug svajonių - tik prasmingų
Daug džiaugsmo - tik tyro ir tikro
Viso to kas daro žmogų laimingą
Linkiu Tau Naujųjų metų rytą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-svajoniu-tik-prasmin.html

Lai Naujieji Metai šuoliais atneša arklio sveikatą ir darbingumą,
pegaso kūribingumą, žirgo ištvermingumą, o nesekmės tebūna mažos kaip poniai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-naujieji-metai-suolia.html

Dvylika, dvylika muša rodyklė ir nusijuokia
Melsvas dangus.
Su Naujais Metais, su Nauja laime
Tave sveikina mano širdis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dvylika-dvylika-musa-rody-1.html

Eina metai... Vieni kažką nusineša, kiti kažka dovanoja. Tegul šie metai atneš tik džiaugsmą, skaidrią nuotaiką, laimingas minutes ir paprastą žmogišką laimę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/eina-metai-vieni-kazka-nu.html

Gal ir per greit tie metai bėga,
Jie vakar skleidės žiedeliu obels
O šiandien išbraide puru sniega -
Vėl į duris Naujieji pasibels.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gal-ir-per-greit-tie-meta-1.html

Gyvenimas
Sunkus ir pilnas džiaugsmo įtempimas,
Ir nuovargis,
Ir pergalės aistrą.
Gyvenimas -
ieškojimas ir atradimas,
Tik jais jis didelis, prasmingas ir gražus ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-sunkus-ir-pilna.html

Gyvenime, sako, visko daug:
Meilės, gėrio, džiaugsmo, vargo.
Mažiausiai - tai laimės.
Tai būk laiminga.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenime-sako-visko-daug-.html

Ir darbų sukury,
Ir prie šventinio stalo
Neapleidžia minčių laiko bėgsmas spartus.
Tad dainuokim už būsimą kelią
Už Naujuosius Metus

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-darbu-sukury-ir-prie-s.html