Sveikinimai - Nauji metai

Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru,
Laimingas būk Naujus Metus sutinkant,
Lai tavo dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-puosnios-snaiges-tyli.html

Kai rodyklė jau prie 200... slenka
Žemė paskendo sapne.
Šią minutę norėčiau šypsotis
Su Naujaisiais leisk pasveikint Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-rodykle-jau-prie-200-.html

Kaip greitai praeina mėnesiai ir metai,
Ir gražios dienos lieka praeity ...
Tačiau gyvenimas lyg viesulo verpetai
Palieka pėdsakus giliai širdy.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-greitai-praeina-mene.html

Keliai kelionės sniegų užpustyti
Senieji Metai greit paliks jau mus.
Naujieji žengia per plačią žemę,
Su jais aš sveikinu Jus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/keliai-keliones-sniegu-uz.html

Kiekvieną kartą, kai laikrodis muša
Praeinančių paskutines minutes,
Žmonės žiūri į ateitį, linkėdami
Vienas kitam laimės.
Nežinau, kur tu būsi tomis minutėmis,
Tik noriu, kad tarp linksmo, triukšmingo
Naujametiniu tostų sumirgėjimo
Išgirstum mano vieninteli linkėjimą:
"Daug tikros laimės"

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekviena-karta-kai-laikr.html

Krinta baltos ir lengvutės snaigės.
Krinta žemyn ir ant stogų.
Tegul neša Tau Naujieji Metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/krinta-baltos-ir-lengvute.html

Krinta snaigės ant žemės iš lėto,
Vėjas lekia lengvai per laukus,
Jau praėjo tie metai pasenę,
Su Naujaisiais Sveikinu Jus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/krinta-snaiges-ant-zemes-.html

Lai 20... metu snaigės neužkloja
Kelio į laimę, džiaugsmą,
Tegul jos užpusto visą tą metų skausmą,
Visas kančias ir ašaras ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-20-metu-snaiges-neuzk.html

Lai baltos purios snaigės
Ir žvaigždės danguje
Naujųjų Metų naktį
Pasveikina Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-baltos-purios-snaiges.html

Lai klojas po kojom
Tau laimės vainikai,
Jai šypsos ir šviečia
Graži ateitis.
Lai šie 20XX-ieji Metai
Tau atneša laimę,
O ypač, ko trokšta
Tavoji širdis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-klojas-po-kojomtau-la.html