Sveikinimai - Nauji metai

Lai skamba pilnos taurės.
Lai skamba čia daina linksma ...
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-skamba-pilnos-taures-.html

Lai sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Te išsipildo džiaugsmas ir svajonės
Ir geri linkėjimai vaikų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-suduzta-metu-negerove.html

Langai, veidai ir žvaigždės šviesios,
Tartum pasaka naktis.
Ir rodos rankos pačios tiesias
Naujųjų Metų pasitikt..
Tai pasvajokim šitą naktį
Svajonei savo iš paskos,
Kad mūsų žemėje užtektų -
Draugystės, Duonos ir Taikos!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/langai-veidai-ir-zvaigzde-1.html

Lekia dienos, lyg paukšciai sparnuoti,
Lyg vanduo mėlynam ežere.
Štai jau baigėsi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikint Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lekia-dienos-lyg-paukscia.html

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms. Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs. Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/likimas-metams-pavede-dal-2.html

Linkiu daug laimės - sunkiai pasiekiamos, bet taip visiems reikalingos. Te išsipildys visi Tavo troškimai. Te visuomet, kai sunku, šalia bus tie žmonės, kurie supras , užjaus ir padės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-daug-laimes-sunkia.html

Linkiu sugauti pirmą snaigę,
Kai 200... staiga išmuš.
Ir nešti per visą kaimą,
Per visą kaimą į namus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-sugauti-pirma-snai.html

Linkiu tarp daugelio naujametinių
žiburių atrasti vieną, nedidelį
Laimės žiburį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-tarp-daugelio-nauj.html

Linksmų - sutinkant,
Sėkmingų - dirbant,
Laimingų - gyvenant.
Su Naujaisiais Jus sveikina ......

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linksmu-sutinkant-sekming.html

Lyg berželiai baltos snaigės
Gaubia žemę, kalnus ir klonius.
Senieji metai baigias
Su Naujaisiais sveikinu Tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-berzeliai-baltos-snai.html