Sveikinimai - Nauji metai

Negrižta niekados praėję metai
Atgal nėra nei kelio, nei takų,
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą
O atneša daug nuostabių dienų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/negrizta-niekados-praeje-.html

Nebėr senųjų metų,
Neber senos datos,
Tegul Tau šie Naujieji
Vien laimę dovanos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neber-senuju-metu-neber-s.html

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių ...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nemiegokit-ta-nakti-kai-z.html

Netenkam rodos tik vienos dienos
Bet štai jau metai metams tiesia ranką
Per baltus pušynus takais sidabriniais
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Naujieji
Te atneša džiaugsmą jie ? saulėtą, tyrą
Tebūna laimingi, sėkmingi ir prasmingi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netenkam-rodos-tik-vienos-3.html

Netikėkit, kad krintantys lapai neša vien liūdesį,
Netikėkit, kad sužaliavę medžiai neša vien tik džiaugsmą.
Visko bus - džiaugsmo ir liūdesio,
Tik neparodykit ašarų kitiems.
Visad šypsokitės ir būkit laimingi!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netikekit-kad-krintantys-.html

Nubrisime per dužių dvylika
Ir metais būsime mes vyresni.
Tikėkime, norėkime ir būsime laimingi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nubrisime-per-duziu-dvyli.html

Nubėgo metai, neskubėjo
Ant slenksčio stovi jau nauji
Tegul jie buna Jums laimingi,
Sveikatos, džiaugsmo kupini.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nubego-metai-neskubejoant.html

Nukrito lapai nuo obels
Nejaugi viskas taip nukris ?
Ateis ir tyliai pasibels
Naujieji Metai į duris

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nukrito-lapai-nuo-obels-n.html

Nuėjo metai tyliai, nesustojo
Lyg pasaka kažkur nesuprasta.
Tegul Naujieji šito nekartoja -
Laimingi būkit visada.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuejo-metai-tyliai-nesust.html

O metai, metai ! Laimingi ir skaudūs
Greitai prabėga pro mus.
Tik nesustokit, skubėkit gyventi !
Laikrodžiai muša Naujus !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-metai-metai-laimingi-ir-1.html