Sveikinimai - Nauji metai

Palydėk su vėju
Tuos senus metus.
Gal Naujieji Metai
Laimingesni bus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palydek-su-veju-tuos-senu.html

Palikit gruody ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jei teko kartais ir liūdėt
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio
Aš Tau daug laimės, džiaugsmo noriu palinkėt.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palikit-gruody-ilgesi-ir--1.html

Pamirški rūpesčius visus,
Gyvenki ateities šviesa,
Ir pasitik Naujus Metus
Būry draugų su šypsena veide.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirski-rupescius-visus-.html

Patys geriausi linkėjimai
Naujųjų Metų proga
Ta visą, kas bloga, ištirpsta
Žvakės liepsnoje, o visa, kas gera
Skiriu Tau.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/patys-geriausi-linkejimai.html

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
žvaigždėtąją naktį ateis vėl Nauji ...
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais 200... metais

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-baltus-pusnynus-takai.html

Per žemę Naujieji ateina -
Tai amžių smiltelė maža,
Lai neša jie džiaugsmą,
Lai neša jie laimę
Kartu su kiekviena diena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-zeme-naujieji-ateina-.html

Plevena tyliai snaigės
Lyg pasaka svajų
Senieji metai baigės
Laimingų Tau Naujų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/plevena-tyliai-snaiges-ly.html

Prabėgo metai, nuskambėjo,
Ant slenksčio stovi jau Nauji
Tegul jie būna tau laimingi
Daug džiaugsmo, laimės kupini !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-nuskambejo-.html

Prabėgo metai. Buvo džiaugsmo,
Bet buvo ir sunkių valandų.
Su Naujaisiais sveikinu ir
Gyventi linkiu be skausmo, ašarų, vargų.
Tad būk laiminga !

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-buvo-dziaug.html

Sako, vynas geriau senas,
O metai - nauji. Tad
Su Naujais 200.. ais metais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sako-vynas-geriau-senas-o.html