Sveikinimai - Naujieji metai

Lai naujųjų metų šaltis Tau atneša visą maišą dovanų.
Tau linki ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-naujuju-metu-saltis-t.html

Teta ***,
Sveikinu Jus Naujųjų metų proga ir linkiu, kad jie atneštų Jums dar daugiau laimės ir džiaugsmo jums linki ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teta-***-sveikinu-jus-nau.html

Sveikinu su Naujaisiais Metais ir linkiu visko, kas telpa žodyje laimė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikinu-su-naujaisiais-m.html

Tegul Jus linksmina Naujųjų Metų pūgos ir gražios dienos, tegul kiekvienas saulės spindulys, kiekvienas lietaus lašas, kiekviena snaigė jums neša laimę ir džiaugsmą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-jus-linksmina-nauju.html

Pamirškit vargus ir triūsą kuriuos patyrėt per metus
Iškelkit savo džiaugsmo taurę,
Sutikdamas naujus metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pamirskit-vargus-ir-trius.html

Miela ***,
Sveikiname jus su Naujaisiais Metais, linkim geros sveikatos ir kad joks šešėlis netemdytų jūsų gyvenimo kelio.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-***-sveikiname-jus--1.html

Mama,
Tegul Naujametinis vėjas užpusto nusivylimus ir nesekmes ir atneša tik džiaugsmą ir laimę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mama-tegul-naujametinis-v.html

Gerb. ***,
Baltos snaigės sukasi verpetais,
Krinta žemėn, leidžias ant šakų.
Tegul neša jums naujieji metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gerb-***-baltos-snaiges-s.html

Naujieji metai tėviškės padangei ir vakaras taip nuostabiai gražus.
Linkiu laimės jums šendieną , linkiu laimės per visus metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-metai-teviskes-p.html

Miela ***,
Tikėkim šie metai bus geresni, tikėkim, kad ir laimė, ir džiaugsmas prieš akis,
Tikėkim , kad sėkmė - pasagoj geležinej - baltais ilgakarčiais žirgais, tikėkim,
Nes tikėjimas- tai gyvenimas.

Laimingų Naujųjų metų jums visiems. ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-***-tikekim-sie-met.html