Sveikinimai - Naujieji metai

Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Kai žiema vėl žemę nubučiuos.
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę,
Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos.
Svajonės, trapios lyg varvekliai,
Eis sutikt naujos aušros.
Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Ir diena ir metai nuo pradžios...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebunie-jums-geras-sitas--2.html

Pavargę nuo darbų naštos
Senieji Metai jau užmiega,
Naujom svajonėm nešina,
Te laimė atbrenda per sniegą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavarge-nuo-darbu-nastoss.html

Linkiu, kad ateinančiais metais sėkmė Tau eitų iš kairės, laimė iš dešinės, meilė priekyje, o likimas nugarą pridengtų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-ateinanciais-m.html

Lai neblėsta jauki šiluma,
Nei širdy, nei namų židiny,
Tai, ko troškot ir laukėt lig šiol
Tegul atneša Metai Nauji.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-neblesta-jauki-siluma.html

Baltu taku per baltą pūgą,
Baltom svajonėm nešini,
Naujieji metai tyliai skuba,
Vilčių svajonių kupini.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltu-taku-per-balta-puga.html

Prabėgo metai nesiklausę, nesitarę,
Atrodo visa buvo vakar ir staiga -
Tik vieną mažą užverti lapelį
Ir pamatai, kad metų jau nėra.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-nesiklause-.html

Naujieji Metai snieguolėm sninga,
Naujieji Metai pabalę šerkšnu.
Tegul šie metai Jums būna laimingi
Iš širdies Jums šito linkiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-metai-snieguolem.html

Nykštukas degs tą paskutinę žvakę.
Su ja išnyks ir skausmas, ir širdies gėla.
Te siaučia pūgos, neša pelenus į šalį,
O Jums palieka laimę, meilę ir svajas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nykstukas-degs-ta-paskuti.html

Seni metai kojas krato,
Ūkia ir vaitoja.
O visi Naujųjų metų
Laukia išsižioję.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/seni-metai-kojas-krato-uk.html

Tegu praeis Senieji metai
Su savo rūpesčių giliu srautu.
Ir tegul bus Naujieji metai
Pilni džiaugsmingų valandų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-praeis-senieji-metai.html