Sveikinimai - Naujieji metai

Sveikinu tave kaimyne
Su žieminėm šventėm.
Palinkėsiu baliavoti
Iki apsivemsi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikinu-tave-kaimynesu-z.html

Naujametinį tostą pakelki,
Tegul liejasi vynas kvapnus,
Tiktai visą lyg dugno išgerki,
Nes dugne Tavo laimė gal bus...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujametini-tosta-pakelki.html

Jei džiaugsmo buvo per mažai.
Jei laimės dar nesutikai,
Lai šie Naujieji Metai
Tau atneš, ko trokšti taip seniai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-dziaugsmo-buvo-per-ma.html

Bėgo laikas tartum vėjas.
Lyg ta upė su ledais ...
Taip ir metai nuskubėjo,
Leisk pasveikint su Naujais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bego-laikas-tartum-vejas-.html

Naujieji beldžias į duris
Senieji tuoj atidarys.
Ta proga noriu palinkėt
Daug laimės, niekad neliūdėt!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-beldzias-i-duris.html

Baltos snaigės jau krinta į žemę,
Vėjai lekia linksmai per laukus,
jau praėjo tie metai pasenę
Su Naujaisiais sveikinu Jus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltos-snaiges-jau-krinta-1.html

Jau metai keičias, naujos dienos švinta,
Nauji darbai vėl beldžias į duris.
Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys
Aplanko Jus Šventų Kalėdų dienomis,
Te švenčių snaigė spindinti, puri
Į Jūsų besišypsančias akis įkris...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-metai-keicias-naujos-.html

Tegul bus Tau geras šitas rytas
Kai šalna žemelę nubučiuos,
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę
Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos.
O svajonės trapios lyg plaštakės
Eis sutikt naujos dienos.
Tegul bus Tau geras šitas rytas
Ir diena, ir metai nuo pradžios.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-bus-tau-geras-sitas.html

Tai kas, kad metai šie prabėgs
Į žydrą metų tolumą.
Juk mintyse vis tiek išliks
Kas nors nepakartojama.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-kas-kad-metai-sie-pra.html

Nebus senųjų Metų,
Nebus senos datos.
Lai šie Naujieji Metai
Jums laimę dovanos!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebus-senuju-metu-nebus-s.html