Sveikinimai - Naujieji metai

Baltais takeliais sniego užpustytais
Senieji Metai jau palieka mus.
Naujieji Metai žengia į pasaulį
Su jais mes sveikinam ir Jus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltais-takeliais-sniego-.html

Tegul šią naktį sninga,
Tegul užpusto buvusius takus.
Ir linkim: Būkite laimingi
Visus ateinančius metus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sia-nakti-sninga-te.html

Tegul šypsos visas dienas saulė,
Tegul žydi rožės vidurį žiemos.
Tegul Naujieji Metai neša laimę
Stiprios sveikatos, džiaugsmo, šilumos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sypsos-visas-dienas.html

Lai baltutė snaigė
Ir šiaurys žvarbus
Atneša Jums laimę
Ir Naujus Metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-baltute-snaigeir-siau.html

Vidurnakčio tyla laukai sustingo,
Apsnigo snaigės Grįžulo Ratus.
Linksmom dainom, juoku džiaugsmingu
Linkiu sutikt Naujus Metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vidurnakcio-tyla-laukai-s.html

Tegul Naujieji Metai neša laimę,
Džiugių akimirkų šimtus.
Tegul sunkumai neužtemdo
Jums džiaugsmo ištisus metus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-naujieji-metai-nesa.html

Te nebūna ašarų –
Tik ištirpusios snaigės,
Te nebūna vėjo –
Tik svajonės skriejančios...
Tik skaidri šiluma -
Išeinananti ir sugrįžtanti.
Tik gražiausios akimirkos –
Jas beliks susirinkti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-nebuna-asaru-–tik-is.html

Tą naktį mes visi kitokie
Daug kartų gražesni ir geresni
Todėl šypsokis, juokies ir dainuoki
Naujieji juk tokie trumpi....
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ta-nakti-mes-visi-kitokie.html

Šiemet Naujųjų Metų nebus!
Nutiko įvykis baisus:
Užpuolė Senio Šalčio gryčią,
Patvarkė elnius ir telyčią,
Nulaužė tris egles prie kelio,
Padarė gaidį iš senelio!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siemet-naujuju-metu-nebus.html

Linksmai sutik Naujus Metus,
Surask juose naujus draugus.
Bet nepamirški tų pačių
Nei metų, nei draugų senų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linksmai-sutik-naujus-met.html