Sveikinimai - Naujieji metai

Kas pasauly miela, gera ir gražu,
Naujųjų Metų dieną tau linkiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-pasauly-miela-gera-ir.html

Jau rodyklė prie dvylikos slenka,
Visas miestas paskendęs džiaugsme.
Kaip norėčiau šią minutę šypsotis,
Su Naujaisiais pasveikint tave.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-rodykle-prie-dvylikos.html

Naujųjų rytą tegul sveikins jus šalna,
Nukeldama karūną deimantinę.
Ir kibirkštėlėj suspindės
Tikrosios laimės nujautimas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-ryta-tegul-sveiki.html

Nurimkim vienai minutei,
Žalios eglutės šakose
Žaismingai siaučia džiaugsmas, laimė,
Praėjusių metų kančia.
Ir atsiduskim, jei sunku kam,
Lydėkime senus metus..
Linkėkime vienas kitam džiaugsmo
Visus artėjančius metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nurimkim-vienai-minutei-z.html

Nakties tyloj sustingo gojai,
Sužvilgo žvaigždės sidabru,
Tik eglės, pušys apšarmoję
Palydi tolstančius senus metus.

Nebuvo jie skylėti ar nuplyšę,
Blogais jų niekas pavadint nedrįs,
Bet nebėra jau laiko jų gailėtis-
Naujieji beldžias į duri!s

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nakties-tyloj-sustingo-go.html

Šalta žiema už lango verkia
Ir snaigės šoka sniego sūkury.
Leiskit pasveikint su Naujais metais
Ir laimės palimkėt gyvenimo kely.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/salta-ziema-uz-lango-verk.html

Su Naujaisiais - į laimę vedančiais,
Su Naujaisiais - tik džiaugsmą žadančiais,
Su Naujaisiais vien gėrį sėjančiais,
Su Naujais, su Naujais artėjančiais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-naujaisiais-i-laime-ve.html

Gyvenimas pasukęs laiko ratą
Gerų Naujųjų Metų linki
Kilnių darbų, šviesių dienų verpetuos
Būkite laimingi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-pasukes-laiko-r.html

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neblestancioj-tyloj-susti.html

Kai bokšto dūžiai nuskambės
Viršum Šventosios neramių verpetų
Tada aš palinkėsiu Tau
Linksmų Naujųjų Metų !
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-boksto-duziai-nuskamb.html