Sveikinimai - Naujieji metai

Tylią naktį svajok apie laimę,
Tylią naktį Naujieji ateis.
Ir mylėti, ir džiaugtis, ir juoktis,
Tokią teisę lai jie tau suteiks.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tylia-nakti-svajok-apie-l.html

Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/iziebkit-kibirksti-viltie.html

Lai skamba putojančios taurės
Šampanas liejas per kraštus,
Lai širdis pajunta artėjančius
Naujuosius Metus !
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-skamba-putojancios-ta.html

Tik tie metai gražiausi gyvenime, kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingų darbų ir reikšmingų pasiekimų.
Tebūna šios džiugios šventės malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų sūkury, ramaus susimąstymo akimirka. Tebūnie šviesios ir laimingos visos artėjančių metų dienos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tik-tie-metai-graziausi-g.html

Išgerkime už tai, kad užkąstume.
Su Naujais :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isgerkime-uz-tai-kad-uzka.html

Naujieji Metai,
Tai sekundės paskutinės bėga tekinos,
Eglių žėrinčių šviesa užlieja veidus,
Tenutirpsta ant eglišakių su žvakutėmis
Visos blogos valandos ir klaidos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-metai-tai-sekund.html

Kai Nauji metai beldžias į duris,
Į praeitį sugrįžtame kiekvienas.
Bet praeitis duris mums uždarys,
Palikus pilkas nežinios ražienas...
Ak, kiek svajonių lieka pakely,
Neatliktų svarbių darbų ir siekių!
Su nerimu vėl į Naujus eini,
Su širdgėla lyg ką brangaus palieki.
Galbūt likimas knygon užrašys,
Kokie darbai ir žygiai Jūsų laukia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-nauji-metai-beldzias-.html

...Tegu ateis Naujieji metai ir prisilies prie visko: prie medžio, prie duonos, prie grumsto, lūpų ir širdies...
...Tegu ateis Naujieji metai į mūsų likimus, į darbą, svajones ir bus visur: ir meilėje ir liūdesy, ir vakarinio žiburio šviesoj...
...Tegu ateis ir prisilies prie visko, ką Tu norėtum dovanų žmonėms palikti...

(Eug.Matuzevičius)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-ateis-naujieji-metai.html

Lyg tyčia, su 12-uoju laikrodžio dūžiu išvysi savas svajones, viltis, džiaugsmus ir laimę, patirtus 2005-aisiais. Nieko nėra amžino, jie nebesugrįš, bet neliūdėk, juk ateina Naujieji, kurie tau žada dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau šypsenos ir laimės. Lik toks pat mielas žmogeliukas, koks iki šiol buvai =))Su Naujaisiais metais!!! =))
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-tycia-su-12-uoju-laik.html

Stebėjau vakar Grįžulo ratus,
Klausiau kaip skuba laikrodžiai gyventi,
O šįryt aušta ypatinga šventė -
Laimingi būkim ištisus metus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stebejau-vakar-grizulo-ra.html