Sveikinimai - Naujieji metai

Naujųjų Metų žiburių jau pilnos taurės.
Aš geriu, išgerk ir tu... Tu geri?
Naujieji Metai bus tikrai geri.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-metu-ziburiu-jau-.html

Naujuosius jūs laimes tostais sutikit,
Senus metus nuplaukit džiaugsmo lašeliu,
Jeigu gyvenimas nubėga šuoliais,
Tegul nors laimė eina pamazu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuosius-jus-laimes-tos.html

Prabėgo metai... Buvo laimės
Gal buvo daug liūdnų dienų,
O su Naujaisiais linkim jums laimės
Ir daug gerų, naujų draugų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-metai-buvo-laimes.html

Džiaugsmo, kurio niekad neužtenka,
Laimės, kurios niekad nebūna per daug,
Naujųjų metų proga jus sveikinam kartu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dziaugsmo-kurio-niekad-ne.html

Į Naujųjų metų naktį išlėkeme kaip į parką,
susirinkti išblaškytas laimės šukes.
Su savimi pasiimkime viską, kas kas gera:
nebaigtą svajonių, laukimą ir prasmę...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/i-naujuju-metu-nakti-isle.html

Naujųjų metų žieduj prasiskleidus
Užvertus seną lapą praeities.
Linkiu tau laimės begalinės
Ir kuo geriausios ateities.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-metu-zieduj-prasi.html

Te skraido linksmai jaunystė
Kaip snaigė po laukus
Linkim linksmai praleisti
Ateinančius Naujuosius metus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-skraido-linksmai-jauny.html

Kai laikrodžio rodyklė
Prie 12-liktos sustos
Žinokit, kad senieji metai
Negryš, nergryš jau niekados.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-laikrodzio-rodykle-pr.html

Dar vieni metai atsisveikina su mumis, nusinešdami laimingas akimirkas, nusinešdami neišpildytas svajones ir malonias staigmenas.
Lai jum šie Naujieji metai atverčia naujus gyvenimo lapus užpildytus džiaugsmu ir laime.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-vieni-metai-atsisveik.html

Tarp daug linkėjimų švelnių
Sakytų Jums šiandieną
Mes linkim, jums, daug laimės žiburėlių
Naujųjų metų dieną
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tarp-daug-linkejimu-sveln.html