Sveikinimai - Naujieji metai

Per žemę Naujieji jau eina.
Tai laiko smiltėli maža...
Lai neša Jums džiaugsmą.
Lai neša Jums laimę
Drauge su kiekviena diena.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-zeme-naujieji-jau-ein.html

Truputį laimės,
Truputį saulės,
Truputį džiaugsmo,
Lašą lietaus...
Begalę meilės,
Mažyčio skausmo
Ir neapsakomai žydro dangaus,
Su Naujaisias metais
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/truputi-laimes-truputi-sa.html

Tyro džiaugsmo, skambaus juoko,
širdies svajotų paslapčių išsipildymo,
O taip pat ir sekmės gyvenimo dienų vingiuose.
Su Naujaisias Metais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyro-dziaugsmo-skambaus-j.html

Dar vieną puslapį gyvenimo užversit,
Senus metus pakeis nauji.
Tegul jie atneš jums vien laimę, džiaugsmą.
Ir tebūna visuomet giedri.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dar-viena-puslapi-gyvenim.html

Kiekvienoj taurėj tegul sužėri džiaugsmas.
Kiekvienoj širdy tebūna giedra ir ramu,
O senelis šaltis Naujųjų Metų naktį
Tegul dovanos bus gera ir gražu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiekvienoj-taurej-tegul-s.html

Lai švinta Jums Naujieji laimingi ir linksmi.
Tekrinta džiaugsmo žvaigždės gyvenimo kely.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-svinta-jums-naujieji-.html

Naujieji per žemę ateina
Tai džiaugsmo smiltelė maža
Lai neša jie laimę, lai neša jie džiaugsmą
Kartu su kiekvieną diena.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-per-zeme-ateina--1.html

Naujųjų metų žiburių jau pilnos taurės
Ir skamba varpo dūžiai jau arti,
Lai kuo šie metai Jums laimingi,
Lai nuo šie metai jums geri.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujuju-metu-ziburiu-jau--1.html

Tegul šie metai Jums tebūna laimingi, sėkmingi, turtingi, sveikatingi vaisingi. Būkite laimingi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sie-metai-jums-tebu.html

Te neblėsta jauki šiluma
Nei širdy, nei šeimos židinį...
Tai ko troškot ir laukėt ilgai
Tegu atneša metai nauji.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-neblesta-jauki-siluma--1.html